Ikke reparer det som virker!

Ikke reparer det som virker!

Oslos T-banevogner og trikker har i dag ikke noe etterslep på vedlikeholdet. Dette var veldig annerledes da Høyre overtok etter Arbeiderpartiets styre. 

Nyheter - Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg

De da nesten 40 år gamle T-banevognene var i 2002 så nedslitte at de stod for hoveddelen av forsinkelsene på T-banenettet. Bare 67 % svarte at de var fornøyd med t-banen. Vedlikeholdet var utsatt i årevis, og kostnadene for å rydde opp i det var på svimlende 1 600 000 000 kroner.

Da Høyre kom i byråd, ryddet vi opp i dette. For å unngå at vedlikeholdet i fremtiden skulle utsettes, gjennomførte Høyre flere endringer i Oslo Sporveier. I dag har Oslo Vognselskap ansvaret for trikkene og t-banevognene i byen vår. For bruk av vognene, betales det en leie, som dekker det det faktisk koster å eie og vedlikeholde vognene. Sånn har vi den gode situasjonen i Oslo nå, at det er 0 kroner i vedlikeholdsetterslep. Hele 98% svarer nå at de er fornøyd med t-banen.

I dag settes det hvert år av en pott penger for å kunne kjøpe inn nye vogner når de som ruller i bygatene i dag blir nedslitt. Bystyret har nylig vedtatt å kjøpe inn nye trikker. Nesten halvparten (42%) av det de nye trikkene koster har vi nå på konto, noe som gjør at kommunens økonomi ikke belastes like tungt når kjøpet skal gjøres.

Det er en fare ved å slå Sporveien og Oslo Vognselskap sammen igjen, at vi skal komme i den samme situasjonen som vi var i sist Arbeiderpartiet styrte dette. En situasjon der nødvendige vedlikeholdskostnader utsettes, og der det ikke settes av penger til å kjøpe nye vogner. Slike store viktige verdier for Oslo, må tas vare på med en ansvarlig, langsiktig forvaltning.  Skal vi ha en god kollektivtransport for fremtiden, må vedlikehold av både skinnegang og vogner tas på alvor, og midler til lå anskaffe nye vogner når de gamle er utslitt må settes av løpende.

Trikkene og t-banevognene våre står for store verdier i Oslo kommune, omtrent 4 milliarder kroner. Det er viktig å forvalte store verdier godt. Byrådet argumenterer med at det vil bli bedre økonomi av å slå Sporveien og Oslo Vognselskap sammen, og at dette vil gi mer transport per krone. Det er vanskelig å se at innkjøp av vogner eller kostnader til vedlikehold av vogner skal reduseres drastisk av at disse enhetene slås sammen.

Høyre er opptatt av å sikre kommunens verdier for fremtiden gjennom en langsiktig og ansvarlig forvaltning. Vedlikeholdet må dekkes i årlige budsjetter, og ikke skyves på. Det er unødvendig å reparere noe som virker. Trikkene og t-banevognene kjører flere kilometer nå enn noen gang før. Kundene er svært fornøyde. Det er null vedlikeholdsetterslep. Det er penger på bok til å kjøpe nye vogner. Begrunnelsen for store endringer er vanskelig å få øye på.

Siste nyheter