Informasjon fra valgkomiteen og påminnelse om å sende inn forslag

Valgkomiteen i Oslo Høyre har spurt de som har tillitsverv som er til valg på årsmøtet i januar 2020 om hvorvidt de er til disposisjon for partiet de neste to årene i respektivt verv. Svarene valgkomiteen har fått inn er som følger nedenfor.

Valgkomiteen ønsker også flere forslag, og ber om at alle forslag sendes inn til valgkomiteen innen utgangen av søndag 3. november.

 

Arbeidsutvalget:

Verv Navn Til disposisjon for Oslo
Høyre 2020-22
Leder Heidi Nordby Lunde Ja
Nestleder Eirik Lae Solberg Ja
AU-medlem Fabian Stang Ja
AU-medlem Camilla Strandskog Ja
Leder for
kvinneforum/AUmedlem
Pia Farstad von Hall Nei

 

Hovedstyret:

Navn  Til disposisjon for Oslo
Høyre 2020-22
Ellen Christine Christiansen Ja
Bård Folke Fredriksen Nei
Torbjørn Sølsnæs Nei

 

I tillegg skal det velges 25 personer til representantskapet, 19 personer til nominasjonskomité for stortingsvalget 2021 og 5 personer til desisjonskomité (internt kontrollutvalg).

Valgkomiteen ønsker forslag fra hele organisasjonen til alle verv.

Alle forslag kan sendes til valgkomiteens sekretær: [email protected] eller valgkomiteens leder Stian Haraldsen på epost: [email protected]

Merk fristen søndag 3. november 2019 klokken 23.59. 

Siste nyheter