Informasjon fra valgkomiteen

Kandidater til Oslo Høyres Hovedstyre

Valgkomiteen har nå forespurt alle de foreslåtte kandidatene til vervet som leder av Oslo Høyre.

Det foreligger ikke flere kandidater enn Nikolai Astrup, som har meddelt komiteen at han takker ja til å stille til gjenvalg. Dersom noen andre ønsker å melde seg som kandidat må dette gjøres innen 7. desember og det vil i så fall utløse en uravstemning blant Oslo Høyres medlemmer til ledervervet.

Valgkomiteen vil komme tilbake med mer informasjon om både øvrige verv i organisasjonen og videre prosess. Saken avgjøres på Oslo Høyres årsmøte 26.-27. januar 2018.

Valgkomiteen i Oslo Høyre:
Øystein Rikheim Sundelin, leder
Stian Berger Røsland
Saida Roshni Begum
Grete Horntvedt
Ola Kvisgaard
John Tore Norenberg
Thea Kristine Schjerven
Tore Strandskog
Jenny Clemet von Tetzschner

Siste nyheter