Ingen leksefri skole

Bystyrenytt. Forslag om leksefri skole.

Det blir ingen leksefri Osloskole. Det sa bystyret bestemt nei til med stemmene til Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet.

Rødt hadde fremmet forslag om å innføre leksefrie forsøk i Osloskolen, basert på noen erfaringer gjort i Danmark og på Digermulen skole i Nordland. Sistenevnte skole har femten elever, mens eksemplene fra Danmark er basert på innføring av heldagsskole.

Omfattende forskning dokumenter at lekser er viktig for elevenes eget læringsarbeid.

Høyre viste til at omfattende forskning knyttet til spørsmål om leksenes betydning for læring, dokumenterer både positive og negative effekter, litt avhengig av hva slags sammenstillingsgrunnlag og spørsmål man ønsker å få gode svar på. Det er likevel omfattende forskning som dokumenter at lekser er viktig for elevenes eget læringsarbeid, og for kontakten mellom hjem og skole.

Høyre mener lekser brukt på en systematisk og gjennomtenkt måte har vesentlig betydning for elevenes læringsutbytte. Hvordan leksene gis, om det er stoff som allerede er gjennomgått på skolen i forkant, hvordan oppfølgingen av leksene gjøres i etterkant og om vanskelighetsgraden er tilpasset elevens nivå er viktige faktorer. Ap støttet Høyres tilnærming og forslaget fra Rødt ble altså nedstemt med stort flertall mot.

 

Foto: colourbox.com

Siste nyheter