Ingen moderat eiendomsskatt

I dag la byrådet frem sine detaljerte planer for hvordan eiendomsskatten konkret utformes. Stadig flere mennesker vil måtte betale mer eiendomsskatt enn hva Raymond Johansen lovet i valgkampen. Allerede neste år øker skattesatsen med ytterligere 50%, i tillegg vil økningen i eiendomsprisene føre til at stadig flere boliger vil omfattes av eiendomsskatten.

Ingen «vestkantskatt»

Hele 37,4% av boligene i Østensjø rammes av eiendomsskatten. Det er omtrent lik andel av eiendommene som i bydel Frogner. – Politikere som ikke klarer å prioritere velger alltid å ta inn mer penger fra innbyggerne – både øst og vest i byen, sier Øystein Sundelin, nestleder i Finanskomiteen.
Hele 37,4% av boligene i Østensjø rammes av eiendomsskatten. Det er omtrent lik andel av eiendommene som i bydel Frogner.
Videre rammes 19,6% av eiendommene i bydel Bjerke og 17,5% av eiendommene i bydel Grorud. – Dette er en usosial skatt på hjemmene våre, sier Sundelin. Blant de som rammes av skatten får bydel Grünerløkka en gjennomsnittsregning på 7338 kr. Det er nest høyest i Oslo, bare forbigått av sentrum som i gjennomsnitt må betale 22 765 kr.
Øystein Sundelin er nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre.
Øystein Sundelin er nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre.

Betalingsproblemer

Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. I tillegg tar den ikke hensyn til gjeldsgrad på boligen.
Resultatet er at mange med lav inntekt vil få betalingsproblemer.
Det er derfor oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet, SV og MDG senest forrige uke stemte ned Høyres forslag om en ordning med økonomisk kompensasjon eller bortfall av skattekravet for husstander som vil ha problemer med å betale eiendomsskatten. Resultatet er at mange med lav inntekt vil få betalingsproblemer.

Skatten vil bli høyere for hvert år

Det røde byrådet har vedtatt at skatten skal økes allerede neste år, og familiene kan forvente seg en økning på 50%. I tillegg vil forventet prisstigning på eiendommene føre til at de som betaler må betale stadig mer i årene fremover, og stadig flere må betale fordi antall boliger som kommer over bunnfradraget stiger.  – Høyre stemte imot innføringen av eiendomsskatt, og vil fortsette kampen mot en skatt som rammer en stadig større del av Oslos befolkning stadig hardere, avslutter Sundelin.

Siste nyheter