Ingen skal falle ut av skolen

Ingen skal falle fra

Alt for mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet, og faller ut av videregående skole. Skal de mest sårbare elevene lykkes med å fullføre utdanningen sin og ikke falle ut, må vi ha flere alternative løp i skolen.

Forrige uke var Oslo Høyres Eirik Lae Solberg og Heidi Nordby Lunde på skolebesøk med statsminister Erna Solberg for å snakke om hvordan vi kan få flere til å fullføre videregående skole. Her lanserte Oslo Høyre syv tiltak for å forhindre frafall i videregående skole.

– Det vi blant annet har foreslått er at vi skal følge opp elevene mye tettere mellom ungdomsskolen og barneskolen, og mellom ungdomskolen og videregående skole, sier Oslo Høyres Eirik Lae Solberg.

For at alle barn skal få de beste forutsetninger i livet må det startes tidlig med fokus på basisferdigheter og språkopplæring i skolen, og ha et godt samarbeid mellom skole og hjem.

– Foreldre som ikke kommer på foreldremøter eller utviklingssamtaler, må oppsøkes hjemme. Der det er behov, bør besøket skje i samarbeid med minoritetsrådgivere eller andre som snakker morsmålet til foreldrene, fortsetter Eirik Lae Solberg.

Forhindre frafall i videregående

Oslo Høyre har foreslått følgende tiltak for å forhindre frafall i videregående skole:

  • Innføre obligatorisk hjemmebesøk til foreldre som gjentatte ganger ikke møter på skolens foreldremøter og utviklingssamtaler. Der det er behov bør besøket skje i samarbeid med minoritetsrådgivere eller andre som snakker morsmålet til foreldrene.
  • Gi flere elever som faller utenfor skolen et eget tilbud om alternativt skole- og oppfølgingsløp, enten på heltid eller deltid.
  • Søke nærmere samarbeid med frivillige organisasjoner, samt sosiale entreprenører, for å etablere flere egne tilbud til ungdom med svake faglige og sosiale ferdigheter.
  • At elever som ikke har faglige forutsetninger til å klare overgangen mellom ungdomskolen og videregående, gis tilbud om et intensivt undervisningsopplegg i basisfag gjennom 10.klasse og i sommerferien.
  • Innføre et tilbud om et frivillig forberedende år før videregående («11. skoleår») for å hjelpe elever til å være bedre forberedt på videregående skole.
  • At elever som trenger det gis et tilbud om et forsterket individualisert undervisningsopplegg i grunnleggende ferdigheter gjennom det første året på videregående.
  • Utvide LOS-ordningen til å inkludere fysisk følge fra hjem til skole om nødvendig.

 

Siste nyheter