Innstilling fra valgkomiteen

Nikolai Astrup

Enstemmig innstilling.

Valgkomiteen i Oslo Høyre har enstemmig innstilt på gjenvalg av Nikolai Astrup som leder og Kristin Vinje som nestleder for 2014-2016. Valgene finner sted på Oslo Høyres årsmøte 24.-25. januar.

Valgkomiteen sendte forespørsler til Høyres medlemmer i Oslo i oktober 2013, og ba om innspill på kandidater. Det er ikke foreslått andre kandidater til leder eller nestleder fra medlemmene eller lokallagene.

Nikolai Astrup (35) ble valgt til leder i 2012, og var nestleder i fire år før det. Etter stortingsvalget i 2013 ble han valgt til parlamentarisk nestleder for Høyre i Stortinget.

Han er nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og partiets talsperson på Stortinget i miljøpolitiske spørsmål. Astrup er leder i Høyres Europautvalg, har tidligere vært nestleder i Europabevegelsen, redaktør i tidsskriftet Minerva og leder i Oslo Unge Høyre.

Kristin Vinje (50) ble valgt til Stortinget sist høst, etter fire år som finansbyråd i Oslo, og tidligere to år som fraksjonsleder i bystyret.

Hun er nå leder for Høyres fraksjon i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Vinje er forsker, og har doktorgrad i kjemi. Hun har tidligere arbeidet blant annet ved SINTEF, Nærings- og handelsdepartementet og Simula. Hun ble valgt til nestleder i Oslo Høyre i 2012.

– Valgkomiteen er meget glad for å kunne innstille de to solide kandidatene til ny innsats for Oslo Høyre, sier valgkomiteens leder Erling Lae.

Oslo Høyre har allerede startet det politiske arbeidet for å vinne kommunevalget i byen i 2015, og vier mye av årsmøtet til å debattere og utvikle politikk for Oslo i årene fremover.

 

Innstilling fra valgkomiteen i Oslo Høyre til årsmøtet 24.-25. januar

Leder:
Nikolai Astrup

Nestleder:
Kristin Vinje

Leder av Oslo Høyres kvinneforum/medlem av AU:
Maren Malthe-Sørenssen

Medlem av Arbeidsutvalget:
Torbjørn Sølsnæs

3 medlemmer av Hovedstyret:
Ellen Christine Christiansen
John Christian Elden
Gulsum Koc

Suppleringer til Hovedstyret for ett år (2014-2015):

• Eirik Lae Solberg (etter Stefan Heggelund, som automatisk er medlem av HS som stortingsrepresentant 2013-17)
• Karen Skjånes (etter Torbjørn Sølsnæs, som automatisk er medlem av HS dersom han velges som medlem av AU)

25 medlemmer til representantskapet:

 1. Merete Agerbak-Jensen
 2. Brit Andreassen
 3. Morten Bakke
 4. Anne Herseth Barlo
 5. Thomas Bartholdsen
 6. Kristin Clemet
 7. Gunnar Falck-Ytter
 8. Karin Espeland
 9. Lars Groth
 10. Marianne Groth
 11. Jarle Hammerstad
 12. Astrid Nøklebye Heiberg
 13. Frode Helgerud
 14. Irma Iversen
 15. Ole B. Hovind
 16. Fritz Huitfeldt
 17. Hans G. Kjæstad
 18. Eirik Moen
 19. Leif Nybø
 20. Afshan Rafiq
 21. Christopher Rødsten
 22. Camilla Strandskog
 23. Hans Svelland
 24. Tony Tiller
 25. Benedicte Økland

 

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

 

Siste nyheter