Ja til internasjonal grunnskole i Oslo

I en stadig mer globalisert verden er det nødvendig å utvide det faglige tilbudet i Osloskolen.

En byomfattende internasjonal skole i offentlig regi vil ikke bare styrke det offentlige skoletilbudet, men vil også øke Oslos attraktivitet både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er godt å se at det nye byrådet ikke forkaster Høyres planer om et internasjonalt grunnskoletilbud i Oslo. Dette var planlagt for mange år siden, og vi har bare ventet på godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, sier Oslo Høyres fraksjonsleder for utdanning, Saida Begum.

Dette er et unikt tilbud, et tilbud vi kan være stolte av og et tilbud som vil gjøre Oslo konkurransedyktig internasjonalt.

Da saken ble behandlet i bystyret ble forslaget støttet av alle partier. Venstresiden ønsket imidlertid et helt annet nivå for detaljregulering av både inntakskrav og lokasjon.

– Det som har vært viktigst for Høyre er at skoletilbudet skulle være gratis for elevene, slik at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, gis like muligheter til å benytte seg av tilbudet, forklarer Begum.

Stopper byrådet planene?

Etablering og godkjenning av en IB-skole er en omfattende og tidkrevende prosess. Derfor har det også vært viktig for Høyre at skolene selv må vise interesse og motivasjon for å drive et slikt tilbud. Etter planen skulle Manglerud skole starte opp høsten 2016, og Blindern skole i 2019.

– Jeg håper ikke planene om et større tilbud som er spredt over flere områder i byen blir stoppet av byrådet, sier fraksjonslederen.

Oslo trenger et internasjonalt grunnskoletilbud i offentlig regi, både av hensyn til elevene, næringslivet og byen. Dette er et unikt tilbud, et tilbud vi kan være stolte av og et tilbud som vil gjøre Oslo konkurransedyktig internasjonalt.

Siste nyheter