Internasjonal strategi for Osloskolen

Etter valget har byråd Tone Tellevik Dahl flere ganger sagt at byrådet ønsker å ta Osloskolen opp en divisjon. Det første byrådet derimot gjorde var å trekke en sak om å få en internasjonal strategi for kunnskap og utdanning.

Høyre gikk til valg på å gjøre Osloskolen til den beste i Europa.

For å realisere dette må Osloskolen orientere seg utover nasjonale grenser for å utvikle og styrke egne resultater.

Vi mener fortsatt at tiltakene i denne strategien vil være til beste for Osloskolen, og fremmer derfor saken som et privat forslag i bystyret.

Internasjonalt arbeidsmarked
Høyres vil at alle skal lære mer. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes og flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Arbeidslivets behov for kompetanse er i rask endring og mobiliteten over landegrensene forventes å øke fremover.

Høyre vil jobbe for at byens unge er forberedt for det internasjonale arbeidsmarkedet og vil gjøre Osloskolen konkurransedyktig internasjonalt.

Et tiltak vil være å ha mer kontakt med skoler i andre land. Vi ønsker også at den internasjonale studie- og karriereveiledningen skal styrkes og at flere elever og lærlinger skal ha praksisopphold i utlandet.

Arbeidslivets behov for kompetanse er i rask endring og mobiliteten over landegrensene forventes å øke fremover.

Les også: En lærerik sommerferie

Kompetanseheving
Lærerne er helt avgjørende for elevenes læring. Derfor må det legges til rette for at læreren kan gjøre en så god jobb som mulig ved å sørge for kompetanseheving og utvikling. Elevenes språkferdigheter skal bedres, og elevene, lærlingene og lærerne skal bli mer mobile.

De fleste som velger å studere i utlandet har tydelige ambisjoner og er målbevisste.

God karriereveiledning og karriereplanlegging er viktige virkemidler for å få flere elever til å ta bevisste utdanningsvalg. Mange elever ved videregående skoler starter prosessen for sent og er ikke klar over hvor krevende det er å søke studier i utlandet.

Derfor mener Høyre det er behov for å nå frem med informasjon og veiledning til aktuelle kandidater på et tidlig stadium.

På denne måten vil man kunne dele erfaringer og god praksis med byer som Gøteborg, Stockholm, Helsinki, Reykjavik og Bergen.

Dele erfaringer
I Oslo har vi god oversikt over elevenes prestasjoner gjennom tett oppfølging av Utdanningsetaten og ved hver enkelt skole.

Vi vet at Osloskolen har gode resultater på de nasjonale prøvene og på avsluttende eksamener sammenlignet med andre byer og kommuner i Norge.

I denne saken foreslås det i tillegg et samarbeidsprosjekt for å PISA-resultater på bynivå, slik at vi kan sammenligne oss med byer som har mange av de samme utfordringene som Oslo.

På denne måten vil man kunne dele erfaringer og god praksis med byer som Gøteborg, Stockholm, Helsinki, Reykjavik og Bergen.

Dette vil føre til økt forskning om hvordan Osloskolen kan bli enda bedre.

Les også: En lærerik sommerferie

Må være villig til å lære av andre
Skal man løfte Osloskolen en divisjon, så må man være villig til å sammenligne seg med og lære av andre storbyer.

Dersom byråden har vært seriøs i sine uttalelser om å løfte Osloskolen opp en divisjon håper jeg hun støtter vårt private forslag slik at Osloskolen kan hevde seg blant Europas beste skoler.

Siste nyheter