Ja til Manglerudtunnelen

Ja til Manglerudtunnelen

Oslo Høyre har i flere tiår jobbet for bygging av en tunnel på Manglerud for å legge den svært trafikkerte E6 under bakken.

Det vil ikke bare gi et bedre bomiljø til nesten 50 000 innbyggere i Oslo, men gi fantastiske muligheter for ny byutvikling i området. Men der tunnelen tidligere møtte motstand fra en rødgrønn regjering da Høyre satt i byråd, har bordet nå snudd. Høyre i regjering er positiv til byggingen, mens det rødgrønne byrådet i Oslo går mot.

– De mener det handler om å legge til rette for økt biltrafikk, men det er feil. Veien er allerede tungt trafikkert, sier Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant og leder av Oslo Høyre.

– Det handler om å legge til rette for et bedre bomiljø for nærmere 50 000 innbyggere, bedre luftkvalitet, mindre støy og tryggere skolevei for barna.

Farlig presedens

Mandag demonstrerte engasjerte foreldre og barn for byggingen av tunnelen foran Stortinget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan. Helge Orten, som leder Stortingets transportkomite, tok imot underskrifter som støttet tunnelen.

– Høyre er for Manglerudtunnelen, men byrådet lokalt er mot, sier han.

– Da mangler vi både oppslutning om og finansiering av tunnelen.

Han får støtte fra Nordby Lunde, som sier det kan sette en farlig presedens for Oslo dersom staten skulle gå inn og fullfinansiere prosjektet og bygge mot lokale myndigheters vilje.

– Det undergraver de politiske prosessene vi har for bygging av vei, kollektivtrafikk, sykkel- og gangfelt i Oslo. Vi risikerer å få en politisk rekyl som Oslo taper på når de 150 andre representantene på Stortinget vil prioritere sine prosjekter gjennom lignende behandling, sier hun.

– Det er ikke akkurat slik at resten av landet heier på samferdselsprosjekter i hovedstaden, og vi risikerer dermed å snu flertallet mot oss.

Viktig prosjekt

Med på demonstrasjonen var også stortingskandidat for Oslo Høyre, Hilde Helleland, som selv bor på Manglerud og har barn på skole der.

– Manglerudtunnelen er utrolig viktig for alle oss som bor der, og ville betydd mye for bomiljø og livskvalitet i området. Det er trist at byrådet nedprioriterer et så viktig prosjekt i Oslo øst, sier hun.

Alle tre lover å jobbe videre for å bygge Manglerudtunnelen. Neste år 2022 skal Oslopakke 3 på nytt reforhandles. Oslo Høyre har allerede sagt at det blir umulig uten at vi finner en løsning med Manglerudtunnel.

– I Nasjonal Transportplan skriver vi at dette er et viktig prosjekt som både kan bedre bomiljøet for innbyggerne, gi et sammenhengende gang- og sykkelveinett langs E6 og bedre framkommelighet og forutsigbarhet for både kollektivtransport og for næringstransport, sier Orten.

– I tillegg vil prosjektet bidra positivt til byutvikling, sier Hilde Helland.

– Men vi må bare konstaterer at det politiske flertallet i Oslo kommune ikke ønsker å prioritere E6 Oslo øst, sier Nordby Lunde.

I Nasjonal Transportplan står det uttrykkelig at regjeringen vurderer dette som et viktig prosjekt, og legger derfor til grunn at planlegging av prosjektet fortsetter. Dersom det politiske flertallet i Oslo skulle endre seg i perioden fram mot neste rullering av Nasjonal transportplan, vil prosjektet igjen kunne bli aktuelt for prioritering.

– Det betyr at den viktigste garantisten for å bygge Manglerudtunnelen er å beholde dagens regjering, og å bytte byråd i 2023, avslutter Heidi Nordby Lunde.

Siste nyheter