Jon Gunnar Pedersen innledet årsmøtet

Jon Gunnar Pedersen

Jon Gunnar Pedersen innledet årsmøtet

Frogner Høyre, sammen med Gamle Oslo Høyre hadde gleden av å få statssekretær ved Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen, på besøk. Han innledet årsmøtene til de respektive bydelsforeningene med et foredrag han valgte å kalle «Nå går det rett på dunken: Alltid bekymret; aldri urolig».

Tekst: Jens Christian Blix // Foto: Lene Haug

Jon Gunnar tok oss igjennom Norges økonomiske situasjon slik den er nå, satt i sammenheng med den historiske utviklingen, både før og etter vi ble en oljenasjon.

Han tok oss faktisk helt tilbake til 1840 – da Finansdepartementet skrev følgende:

Vanskelighedene ved at kunne concurrere med de udenlandske Fabriker, paa grund af den her i Landet almindeligviis høie Dagløn, bevirker at denne Næringsvei aldrig her i Landet vil kunne drives vidt.

Allerede i 1840 mente Finansdepartementet at Norge ikke var konkurransedyktige i industrisektoren grunnet høyre lønninger.

Det Norge har klart å gjøre, er å bygge en industri som baserer seg på dyre produkter, der prislappen kan være flere hundre millioner. Høyteknologiske produkter som vi kan være konkurransedyktige på fordi det krever en unik kunnskap vi har bygget i dette landet.

– Vi kommer aldri til å kunne være konkurransedyktige på produkter som selges på Elkjøp til 499 kr. De blir kopiert av Kina etter 48 timer og laget til en tredjedel av prisen, sa Pedersen under talen.

Norges nasjonalformue

81% av Norges nasjonalformue ligger i nåverdien av fremtidig arbeidskraft. Realkapital og finanskapital, samt fremtidig grunnrente i petroleumsvirksomheten utgjør resten. Siden 1997 har denne prosentsatsen økt – mye takket være arbeidsinnvandringen. Da utgjorde den 79,7 %

Norge har Vest-Europas jevneste inntektsfordeling, som sammen med vårt godt utviklede sosiale sikkerhetsnett setter oss i en særstilling i forhold til flere andre land.

Vi bruker penger på å være rike. Når det lanseres en ny iPhone står folk i flere land i kø i flere dager for å sikre seg en telefon før den blir utsolgt. Her i landet er det flere som betaler andre for å stå i kø, slik at man slipper selv.

Oljeformuen

I fremtiden vil vi måtte ta ut en større del av oljeformuen, dog vil denne utgjøre mindre penger enn vi tar ut i dag. Det er høyst sannsynlig at vi har nådd toppen av oljeproduksjonen i landet nå, og det betyr mindre skatteinntekter fra oljerelatert industri.

Fem grep for bedre ressursbruk

Avslutningsvis nevner Pedersen fem grep for å bedre ressursbruken. For å lese hva disse er, samt flere eksempler innenfor hvert grep, kan du laste ned presentasjonen i Adobe PDF-format.

[framed_box]

Last ned presentasjonen

Trykk her for å laste ned presentasjonen til Jon Gunnar Pedersen i Adobe PDF-format.[/framed_box]

Siste nyheter