Feiret hundre dager i regjering på Løkka

Julie Brodtkorb gjestet Memphis på Grünerløkka

Grünerløkka Høyre feiret regjeringens 100-dagersjubileum ved å invitere Julie Brodtkorb til å snakke om hvordan regjeringen arbeider for å farge Norge blått, og gi en status etter de hundre første dagene med blå-blå regjering.

Et engasjert publikum på Memphis i Thorvald Meyersgate hørte flittig etter, og et par noterte ned viktige momenter de ønsket å ta med seg videre i sitt politiske arbeide.

Hun kunne blant annet fortelle at samarbeidet med FrP var meget godt, og hadde vært det siden regjeringen Solberg ble dannet. Videre gikk hun inn på regjeringens daglige virke og hvordan politikken ble til handling.

Julie tok seg også tid til å svare på spørsmål fra de fremmøtte etter foredraget sitt.

Det var for det meste spørsmål om regjeringen, og hvordan det er å jobbe som statsråd eller statssekretær, mens noen få stilte noen kritiske spørsmål.

Etter at spørsmålsrunden var avsluttet, mottok Julie både en liten påskjønnelse og heftig applaus.

Det ble klart for de fleste at å være i en regjering, selv som statssekretær, er en jobb som er både krevende og givende. Man har dager som er harde og lange, og det må man respektere dem for; det er tross alt Norges viktigste kvinner og menn.

Politisk pub

Dette er politisk pub, som arrangeres av Grünerløkka bydelsforening, og er et lav-terskeltilbud. Det er en god inngang for deg som er interessert i politikk, men kanskje bare har vært støttemedlem.

Du kan fint ta turen selv om du kommer fra en annen bydelsforening. De ønsker deg hjertelig velkommen. Sjekk ut Facebook-siden til Grünerløkka Høyre for mer informasjon.

Siste nyheter