Konstituerende BU møte Bjerke

Årsmøte i Bjerke Høyre

Første møte i det nye bydelsutvalget er vel overstått. Den viktigste saken var nok konstitueringen med valg av BU-leder og også hvordan komiteene skal se ut de neste 4 årene.

Leder i MOS og nestleder i KO, samt en plass i AU til Bjerke Høyre
Bjerke Høyre er fornøyde med å ha fått en komitéleder og en nestleder. Kenneth Eriksen blir nestleder i Kultur og oppvekstkomitéen og Thor-Ingar Aasheim fortsetter som leder av Miljø og samferdselskomitéen. Vår representant i Arbeidsutvalget er Ine Mari Molteberg-Bøhn som også er gruppeleder for Høyre.

Thor-Ingar har vært komiteleder i 32 år, og fortsetter i 4 nye år
Det er knapt nok noen andre i denne byen (eller landet for den saks skyld) som har sittet som komitéleder sammenhengende siden 1984! Det er vi meget stolte av i Bjerke Høyre, og vi ser også at Thor-Ingar blir satt pris på av de andre partiene for den gode jobben han har gjort.

Utviklingen av Hovinbyen blir viktig de neste årene
Bydelen har vært igjennom en enorm endring innen miljø og samferdsel de årene han har vært leder, og det er meget betryggende for oss at det er han som sitter ved roret når vi nå går inn i en spennende fase med utbyggingen av Hovinbyen.

Navnsetting av vei

Oddmund, Kenneth og Ine
Oddmund, Kenneth og Ine

Etter forslag fra Oddmund Østebø i forrige bydelsutvalg har det nye bydelsutvalget torsdag 12.11.2015 vedtatt at sideveien til Spireaveien skal hete Mørtelverksbakken. Sterk innsats fra H i både KO og MOS har bidratt til et veinavn med lokal historisk identitet.

Vår begrunnelse for dette var at i enden av den aktuelle veien lå det i gamle dager et Mørtelverk i tilslutning til det sandtaket som var lokalisert ved skråningen opp mot den nåværende Refstad skole. Denne virksomheten har gitt form til landskapet på stedet. Vi mener vårt forslag møter de krav som stille til et godt navn, i henhold til instruks og lov.

Siste nyheter