Korte uttalelser vedtatt på årsmøtet

Her er alle kortresolusjonene som ble vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 22. januar 2022.

 

Internasjonal avkriminalisering av LHBTIQ-personer

Oslo Høyre vil:

  • Fortsette å ta internasjonalt lederskap for avkriminalisering av LHBTIQ globalt, særlig gjennom å arbeide for et samarbeid om avkriminalisering med EU, Europarådet, Storbritannia og de nordiske land.
  • Fortsette å støtte FNs høykommisjonær for menneskerettigheter (OHCHR) og deres kampanje UN Free & Equal.
  • Etablere et nettverk med andre storbyer i verden for å jobbe for avkriminalisering av LHBTIQ-personer.

 

Middelalderbyen

Oslo Høyre vil utvikle Middelalderbyen med Lokomotivverkstedet som et senter for kultur- og historieformidling, samt gjenskape Oslo Torg ved Ladegården.

 

Svømmeopplæring

Oslo Høyre vil gi alle elever i Oslo den svømmeopplæringen de har krav på. Alle grunnskoleelever fra 4. til 10. trinn skal få tilbud om svømmekurs i regi av Sommerskolen og Oslofjorden og Marka-vann skal tas i bruk.

 

Oslo kommune må ta lokaldemokratiet på alvor.

Oslo Høyre mener det er viktig at byrådet lytter til bydelsutvalgene i saker som er viktige for innbyggerne. I alt for mange tilfeller velger kommunens ledelse, etater og virksomheter verken å involvere eller lytte til lokalbefolkningen.
Uavhengig av antall bydeler i Oslo, nå eller i fremtiden, er det viktigste å styrke det reelle lokaldemokratiet i Oslo.
Da må mer involvering og mindre forbigåelse på plass.

 

Museum for de kongelige samlinger

Oslo Høyre skal jobbe for å etablere museum for de kongelige samlinger i deler av det gamle Nasjonalgalleribygget, slik at de kulturhistoriske skattene og bygget blir tilgjengelige for innbyggere og tilreisende fra inn- og utland.

Siste nyheter