Kraftig økning i eiendomsskatt

Mandag ble det klart at byrådet innfører skatt på næringseiendom allerede i år, og at de da vil kreve inn tre ganger mer i eiendomsskatt i 2017 enn det som var planlagt.

– Arbeiderpartiet gjør det vanskeligere å skape arbeidsplasser og sender med dette en skatteregning til hver eneste arbeidsplass i Oslo, sier Øystein Sundelin, nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre.

Det var lenge uklart om byrådet ville innføre skatt på næringseiendom allerede i 2017. Mandag ble det klart at skatteregningen blir sendt ut i løpet av året. Eiendomsskatteregningen nærmer seg nå 1,3 milliarder kroner for 2017.

Øystein Sundelin, nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Rammer bedriftene hardt

Det har vært svært uforutsigbart for næringslivet å ikke vite hvorvidt regningen kom allerede i 2017, eller 2018.

Det er heller ikke mulig å gi bunnfradrag for næringseiendom, og små bedrifter kan derfor bli hardt rammet. 

Det virker som om byrådet nå gjør alt de kan for å hindre at små virksomheter etablerer seg i byen vår.

– Man kan ikke på den ene siden oppfordre til gründervirksomhet og omstilling, når man med den andre hånden skattlegger de som skaper arbeidsplasser i Oslo hardere. Det virker som om byrådet nå gjør alt de kan for å hindre at små virksomheter etablerer seg i byen vår, påpeker Sundelin.

Siste nyheter