Krafttak for cricketsporten i Oslo

Cricket

Bystyrenytt.

Høyre og en enstemmig miljø- og samferdselskomité går inn for å styrke tilbudet for cricket i Oslo. Cricket er en voksende idrett i byen vår og i Oslo har vi nå 36 klubber med til sammen nesten 3000 aktive spillere.

– Jeg er glad for at vi nå er med på et løft for en idrett som betyr mye for mange i byen vår, sier Annelise Høegh, Høyres fraksjonsleder i samferdsels- og miljøkomitéen.

Vedtaket innebærer at byrådet nå skal igangsette en konseptvalgutredning for en cricketbane med internasjonale mål i Mortensrud idrettspark i bydel Søndre Nordstrand. Dette har vært et viktig krav fra Norges Cricketforbund og vil gjøre det mulig å arrangere internasjonale kamper i Oslo.

I tillegg til dette skal det jobbes for å etablere flere treningspitcher og mindre baner i byen. Dagens baner på Rommen og Ekeberg opprettholdes og det vil bli bygget et nytt servicebygg for alle idretter på Ekeberg som også cricketutøverne vil nyte godt av.

Kristoffer Gustavsen poengterte i sitt innlegg i bystyret at cricketsatsingen vil komme hele Norge til gode.

– Byen vår er sentrum for cricketsporten i Norge og banene og pitchene vi bygger vil også være til glede for de mange tusen cricketspillerne utenfor Oslo.

Gustavsen er også opptatt av at cricketsporten er inkluderende på tvers av kjønn, alder og etnisitet.

– I 2014 vil det være 5 kvinnelag i seriespillet i Oslo og mange barn og unge spiller cricket, understreker Gustavsen.

 

Siste nyheter