Kretsene går – men Bygdøy Høyre består

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

På Bydelsforeningens årsmøte ble rapport med vurdering av kretsens fremtid fra program- og organisasjonsutvalget presentert av lederen Bård Standal. En av konklusjonene var at kretsene burde legges ned. For å samle resursene. Det var generell enighet om dette – på ett punkt nær. Bygdøys nestformann Tommy Gilen hadde veldig gode argumenter for at Bygdøy er spesiell – både geografisk og når det gjelder bebyggelse.

Bygdøy Høyre består

Han fikk gehør for prinsippet. Derfor ble det vedtatt at det skal velges en egen Bygdøy-ansvarlig. Vedkommene har fullmakt til å danne en organisasjon hvis det er hensiksmessig. Og at den kan opptre under navnet «Bygdøy Høyre». Varemerke er viktig.

Siste nyheter