Kulturpolitikk og kulturarven

Vestbanebygningen i Oslo som ble til Nobels fredssenter. Foto: Nobels Fredssenter

Oslo Senior Høyres politiske gruppe vokser og vokser. På møtet 15.mars 2017 var biblioteket i Høyres hus smekkfullt da Grete Horntvedt, som både har vært kulturbyråd og direktør i Norsk Kulturarv, innledet til meningsutveksling om norsk kulturpolitikk med spesiell fokus på hvorledes kulturarven ivaretas i Norge.

Mange av deltakerne sluttet opp om at vern gjennom bruk er en riktig strategi. Bygninger, gjenstander og den immaterielle kulturarven (språk, musikk, utdanning, håndverk med mer) må brukes for å bevares.

Imidlertid kan bruken variere selv om bygningene består. Noen var bekymret for store kostnader ved  rehabilitering av gamle bygg. Det var imidlertid enighet om at dersom staten fredet eller kommunen regulerte til bevaring, så må eieren kompenseres for ekstrautgiftene til  vedlikeholdet.

Politisk gruppe

Politisk gruppe ledes av Bjørn Henriksen, møtet holdes en gang i måneden og er åpen for alle medlemmer av Oslo Senior Høyre. Takhøyden er stor og det settes av god tid til synspunkter og meningsutveksling.

Neste møte i politisk gruppe er onsdag 5.april kl. 12:00. John Tore Norenberg innleder om byutvikling i biblioteket i Høyres hus, 5. Etasje. Deretter møte 10.mai.

Siste nyheter