Kutter klimagassutslippene

Oslo

Høyrebyrådet kutter klimagassutslippene.

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030, og byrådet jobber daglig med å kutte klimagassutslipp. Siste miljø- og klimarapporten fra kommunen viser en reduksjon totalt i CO2-utslipp på de fleste områdene.

– Oslo er en foregangskommune, og tallene vi kan vise frem er gode.

Oslos virksomheter står for ca. 4 prosent av de totale utslippene i byen. Rapporten viser alle kommunens virksomheter og dekker rapportering på miljøsertifisering, klimagassutslipp, energibruk, transportutslipp og kildesortering.

– Oslo er en foregangskommune, og tallene vi kan vise frem er gode. Vi har redusert utslipp fra transportsektoren med 37 prosent fra 2010. Vi har økt antall nullutslippsbiler og vi skal i fremtiden kjøpe flere nullutslippskjørtøy, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Oslo har og redusert energibruken i offentlig bygg i løpet av det siste året. Fra 2012 til 2013 har utslippene blitt redusert med 35 prosent. Årsaken er blant annet mer bruk av bioenergi, fjernvarme og større bruk av strøm med opprinnelsesgaranti. Oslo har i tillegg jobbet systematisk for å fase ut oljefyr i egne bygg slik at bruk av fossil olje

Byrådsleder Stian Berger Røsland understreker samtidig at innsatsen for redusert klimagassutslipp er et samarbeid.

54 % av Osloboere benytter i dag kollektivtrafikk som er klimanøytral.

– Næring for klima er initiativ hvor vi inviterer næringslivet til å samarbeide om å kutte klimagassutslipp. Så langt har vi fått 45 partnere, og virksomhetene har totalt 1,2 millioner ansatte globalt. Og bedriftene er dedikerte, 87 % har egen miljø- og klimapolicy og 78 % har tallfestede mål for utslippsreduksjoner. De bedriftene som enda ikke har satt mål er i fred med å gjøre dette nå, sier han.

Oslo legges merke til internansjonalt.

– Oslos klimaambisjoner og tiltak får internasjonal oppmerksomhet, sier byrådslederen.

Helt til slutt understreker han at å være miljøvennlig må være enkelt.

– Flere velger å bruke kollektivtrafikken når det er enkelt, og tilgjengelig. 54 % av Osloboere benytter i dag kollektivtrafikk som er klimanøytral, det vil si trikk, tog eller t-bane. Når vi i 2020 har klimanøytrale busser vil vi ha klart å fjerne store deler av byens klimagassutslipp, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

 

Siste nyheter