Eirik Lae Solberg leder av bystyregruppen

På det konstituerende gruppemøtet for den nye bystyregruppen ble det i dag bestemt hvem som skal inneha Høyres heltidsverv i bystyret.

Innstillingen fra forhandlingsutvalget har vært enstemmig til bystyregruppen, som valgte innstillingen med akklamasjon på møtet i dag:

– Vi har fått en solid bystyregruppe etter høstens valg. Det nye gruppestyret reflekterer fornyelsen i gruppen, samtidig som vi tar vare på den kompetanse og erfaring gruppen har bygget opp over tid, sier Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyres forhandlingsutvalg.

Oslo Høyres gruppestyre:

Eirik Lae Solberg blir ny gruppeleder og  leder i samferdsel- og miljøkomiteen.
Øystein Sundelin blir gruppens nestleder og nestleder i finanskomiteen.
Fabian Stang blir leder i helse og sosialkomiteen.
Pia Farstad von Hall blir fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.
Saida Begum blir fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen.

Jenny Clemet von Tetzschner og James Stove Lorentzen blir medlemmer av bystyregruppens styre.

Oslo Høyre fikk 19 medlemmer i bystyret etter høstens valg, og vi kommer tilbake til fordelingen av disse i komiteene på et senere tidspunkt.

Siste nyheter