Låner litt av Ola Narr parken for barnas skyld

Det er ikke med lett hjerte at vi låner litt av parken på Ola Narr for å plassere en midlertidig barnehage der frem til hovedopptaket 2016.

Av Anniken Hauglie, byråd for kunnskap og utdanning

Bakgrunnen er at Hasle barnehage i bydel Grünerløkka innen mai 2014 må flyttes fra nåværende tomt. Årsaken er av hensyn til de 100 barnas og de ansattes helse og sikkerhet på grunn av omfattende byggearbeid som starter da.

Vi har lenge jobbet med å finne andre alternativer og 13 alternativer har vært vurdert. En sentral føring for oss har vært at hele barnehagen skal lokaliseres ett sted for å unngå at barna blir spredd på flere steder.

Hadde diskusjonen vært om en permanent løsning, vil dette alternativet aldri blitt valgt.

Den midlertidige plassering av barnehagen på Ola Narr ble valgt på grunn av at alle barna blir samlet, en akseptabel reisevei for brukerne og med nærhet til sosial og teknisk infrastruktur. Plasseringen av paviljongen på høyden på området er valgt først og fremst for å kunne plassere den uten store inngrep i grunnen, og fordi det blir lettere å tilbakeføre området til sitt opprinnelige bruk når paviljongen fjernes.

Området tenkt brukt av barnehagen er begrenset i så stor utstrekning som mulig for å forenkle tilbakeføring av tomta til friområde etter at paviljongen fjernes. Av de 70 mål som utgjør Ola Narr parken vil vi bruke 4,7% av parken til barnehage inkludert uteområde og dette området kan brukes av alle utenom barnehagens åpningstider.

Hadde diskusjonen vært om en permanent løsning, vil dette alternativet aldri blitt valgt.

Dette alternativet ville heller ikke blitt valgt om løsningen skulle vare lengre enn det vi legger opp til. Vi vil gjøre alt vi kan for at den permanente barnhagen kommer opp så fort som mulig, og at den midlertidige plukkes ned umiddelbart. Vi må derfor låne litt av Ola Narr parken en liten stund for å gi barna i Hasle barnehage en trygg og god hverdag.

 Dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 14. februar 2014

Foto: oslo.kommune.no

 

 

Siste nyheter