Bydelsutvalget ønsker lavere fart på Bygdøy

Krysset ved Vikingskipene er et av Bygdøs farligste

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

Trafikken på Bygdøy gir grunn til bekymring. Og da med tanke på barna. Det er spesielt bussene som bekymrer. Ikke bare RUTER-bussene – men også alle turistbussene. Når to busser møtes må ofte den ene kjøre på fortauet. Og da er det fort å overse et lite barn. For det kjøres ofte fort, man har en rute å holde eller man vil ikke bli akterutseilt av cruiseskipet.

For farten er altfor høy. Bygdøy Skoles FAU, Bygdø Vel, Bygdø Idrettslag og HUK fotballklubb har arbeidet med dette lenge Det munnet ut i en henvendelse til Bymiljøetaten i juni 2015 om å redusere hastigheten i busstraseen til 40 kilometer i timen fra krysset Bygdøyveien/Dronning Blanchas vei og til Huk og Bygdønes. Dette kombinert med fartsdumper. Det ble samtidig foreslått en rekke andre trafikksikkerhetstiltak, med fokus på punkter skolebarna krysser busstraséen.

Dette hadde ikke Bymiljøetaten tatt hensyn til i det forslaget som ble lagt frem på Bydelsutvalgets møte i februar og fartsreduserende tiltak var foreslått kun der det skal anlegges sykkelsti – fra Bygdøylokket til Folkemuseet. Det hadde heller ikke hensyntatt ønsket om 40 grense i busstraseesn. Der hadde man foreslått 50 km i timen som generell fartsgrense. (En del småveier samt veien forbi skolen har allerede 30 km i timen som høyeste hastighet).

Høyre, Venstre og Frp fremmet i bydelsutvalget forslag om å imøtekomme ønsket fra de lokale foreningene om 40- sone i busstraseen. Anne Christine Kjøs fra skolens FAU tok ordet Åpen Halvtime og poengterte hvor viktig dette var. Hvis noen i Bydelsutvalget hadde tvilt så forsvant den da – så forslaget ble enstemmig vedtatt. Du finner saksdokumentene her Likeledes Brevet fra organisasjonene til Bymiljøetaten og Bymiljøetatens svar.

Så får vi se om Bymiljøetaten følger opp med de ønskede tiltakene

Siste nyheter