Lederduo ønsker gjenvalg

Ønsker gjenvalg.

Leder Nikolai Astrup og nestleder Kristin Vinje har begge sagt ja til valgkomiteen i Oslo Høyre, om at de er disponible til å stille opp til en ny periode som leder og nestleder i fylkespartiet.

– Jeg ønsker å bidra sterkt til at Høyre vinner på nytt i hovedstaden i 2015, sier Nikolai Astrup. Det er et godt utgangspunkt for Høyre å ha en ledende posisjon både i Norge og Oslo. Det gir mange muligheter, samtidig som det er spennende for flere å være med i Høyre og påvirke de politiske beslutningene.

Oslo Høyre har hatt en god medlemsvekst de siste to årene, og passerte 5.000 innbetalte kontingenter i høst, en økning på over 1.000 de siste par årene.

Partiet hadde 600 aktive som deltok i arbeidet med stortingsvalgprogrammet for den påbegynte perioden, og mange hundre deltok også aktivt med i valgkampen som medførte seier i høst.

– Den positive aktiviteten frister til gjentagelse, og til å få med enda flere i det viktige kommunevalget i 2015, sier nestleder Kristin Vinje.

Medlem av arbeidsutvalget Heidi Nordby Lunde, og AU-medlem Berit Solli som er leder i Oslo Høyres kvinneforum har meddelt valgkomiteen at de har takket nei til gjenvalg på årsmøtet i 2014.

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater på alle verv som er på valg, og ber om å få dette, innen fristen som er 1. desember.

Hvis det er flere kandidater til leder og nestleder blir det avholdt en rådgivende uravstemning i desember.

Følgende verv er på valg (for 2 år) på Oslo Høyres årsmøte 24.-25. januar 2014:

Leder
Nestleder
AU-medlem
AU-medlem og leder kvinneforum
3 medlemmer av Hovedstyret
25 medlemmer av Representantskapet
5 medlemmer av desisjonskomiteen
Revisor

Kandidater til dette kan meddeles et av medlemmene av valgkomiteen:

Erling Lae (leder), Lars Asbjørn Hanssen (nestleder), Steinar Wulfsberg-Gamre, Linda E. Treider, Anniken Hauglie, Børge Ingvaldsen, Irma Iversen, Aga Sadlowska, Kristoffer Gustavsen (Oslo UH).

Forslag kan sendes til [email protected] eller [email protected] (sjefsekretær).

Siste nyheter