Ledigheten i Oslo lavere enn før valget i 2013

Arbeidsledigheten i Oslo fortsetter å falle. Andelen helt ledige i fylket er nå 2,8 prosent, dette er lavere enn før stortingsvalget for fire år siden da ledigheten var 3,6 prosent.

– Optimismen er tilbake i norsk økonomi. Det er utrolig positivt at ledigheten fortsetter å gå ned, veksten går opp og flere kommer i arbeid, sier Stefan Heggelund.

Ny sjanse

De som faller utenfor arbeidsmarkedet trenger likevel en ny sjanse.

– Høyre vil trappe opp arbeidslinjen og sørge for at folk på trygd får nødvendig oppfølging og tilbud om aktivitet, sier Heggelund.

For å gi flere en ny sjanse i arbeidslivet vil Høyre utvide aktivitetsplikten til alle unge sosialhjelpsmottakere under 30 år, gi yrkesrettet tilbud innen 8 uker til arbeidssøkende ungdom under 30 år som ikke er i jobb, utdanning eller annen aktivitet og øke bruk av lønnstilskudd.

Bedrifter kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom som sliter med å komme i jobb.

Høyre vil derfor øke bruken av lønnstilskudd.

Skape flere jobber

– Vi må legge til rette for at bedriftene i Oslo kan fortsette veksten slik at de kan skape flere jobber, sier Heggelund.

Det siste bedriftene trenger nå er Arbeiderpartiets varslede skatte- og avgiftsøkninger på minst 15 milliarder.

Dette kommer i tillegg til eiendomsskatten som Arbeiderpartiet i Oslo har gitt til alle byens arbeidsplasser.

Ledigheten går ned og veksten går opp

Ledigheten falt i august, for 9. måned på rad. I 15 av 19 fylker er ledigheten nå like lav eller lavere enn før valget i 2013.

Nasjonalt er ledigheten nå 2,7 prosent. Det er lavere enn ved utgangen av august 2013 hvor ledigheten var 2,8 prosent.

Bare siden i fjor er antallet varsler om oppsigelser og permitteringer halvert på landsbasis, i følge NAV – fra 29 700 til 14 800.

Det vitner om en økonomi hvor flere kommer i arbeid.

Nyheter -

Siste nyheter