Lyst til å være med å styre bydelen?

Foto: frogner_cc_ [email protected]

BU-kandidatene ble valgt 28. februar 2015

Av Ola Kvisgaard, leder av Frogner Høyres nominasjonskomité
Publisert 1. mars 2015

Fristen for å fremme lister til bydelsutvalg, kommunestyrer og fylkesting utløper 31. mars.  Frogner Høyre holdt derfor nominasjonsmøte for sin liste til bydelsutvalget den 26. februar.  46 medlemmer hadde møtt frem.

Nominasjonskomiteens overordnede mål har vært å innstille på en gruppe som vil jobbe godt sammen.  Komiteen hadde foreslått kandidater som kan utvikle politikk, kommunisere og synliggjøre politikken og være konstruktiv i debatter.  Komiteen hadde festet seg ved kandidater som har vist engasjement i programarbeidet og innsats i kampanjearbeidet i bydelen.

Nominasjonskomiteen foreslo en liste med 59-års aldersspenn.  Det var foreslått like mange kvinner som menn.  Det kan innstilles inntil 21 kandidater og komiteen hadde ingen problemer med å finne kandidater til hele listen.  Men for at fleste mulig skal kunne bli valgt foreslo komiteen å forhåndskumulere bare to slik at det ble reelle muligheter for å bli valgt for alle kandidatene.  For det er en plass på lista som gir fundamentet for å bli valgt.  På valgdagene 13. og 14. september er det nemlig velgernes kumuleringer som avgjør hvem som blir valgt etter de to forhåndskumulerte.

Etter 4 perioder som leder av Frogner bydelsutvalg hadde Bjarne Ødegaard takket nei til gjenvalg.  Nominasjonsmøtet fulgte komiteens innstilling på Jens Jørgen Lie og Beate Brovig Auke som toppkandidater ved valget i 2015.  Bortsett fra et benkeforslag på 15. plass ble listen valgt slik den var innstilt fra nominasjonskomitéen.  Dermed er generasjonsskiftet i Frogner bydelsutvalg en realitet med en BU-leder kandidat i 40-årene etterfulgt av en kandidat tidlig i 30-årene.

Frogner Høyre ekstraordinære årsmøte nominerte følgende kandidater til bydelsutvalgslisten for 2015-2019.

(Lenkene er forløpig til kandidatenes Facebookprofiler, presentasjoner kommer.)

 1.  Jens J Lie Forhåndskumulert
 2. Beate Brovig Auke Forhåndskumulert
 3.  Vivian Ellingsen Gotaas
 4. Carl-Henrik Bastiansen
 5. Siri Helene Hauge
 6. Tjeran Tham Vinje
 7. Mette Burkeland
 8. Hans M Borge
 9. Hermann Kopp
 10. Elenor Whist Holter
 11. Bård Standal
 12. Mette Langfeldt Sinding
 13. Ole Martin Strenchbo Mathisen-Rue
 14. Mette Kongshem
 15. May Lene S. Olsen
 16. Birgitte Langballe
 17. Marcus Bøhn
 18. Kathrine Stenvaag
 19. Jens Christian Blix
 20. Cecilie Juvodden
 21. Knut Darre Christiansen
[divider_line]

Nominasjonskomiteen bestod av
Ola Kvisgaard (leder), Bjarne Ødegaard og  Ellen Christine Christiansen

Siste nyheter