Majorstuen skole gjenåpnet med ny innmat men gammel drakt

Lekker og nyoppusset

Majorstuen skole fremstår nå som nesten ny – men i «gammel drakt». Etter flere år med oppussing og rehabilitering er det i praksis blitt en ny skole, men i den gamle dressen – nennsomt restaurert. Det er det all grunn til å feire. Og feiring ble det, med Peik musikkorps, Barrat-Dues strykeorkester og høy bunadsfaktor.

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

Selvsagt var ordfører Fabian Stang der i spissen for en rekke dignitærer, som Skoledirektør Astrid Søgnen, bydelsdirektør Wenche Ørstavik, for å nevne noen. I sin tale begynte rektor Marianne Mette Stenberg med å takke håndverkerene som hadde lagt å mye kjærlighet i detaljene på skolen.

Gode råd fra Fabian Stang

Ordfører Fabian Stang holdt en inspirert tale der han henvendte seg til skoleelvene. Han innrømmet at han ikke hadde vært  så god på skolen og rådet elevene til be om hjelp med de merket at de hang etter. Han snakket også om hvor viktig det er å bekjempe mobbing, også elektronisk mobbing. Det å tenke seg om kan være viktig mente ordføreren. Majorstuen skole reåpning 2014-4

Vent fem minutter før du sender en melding, sa Fabian Stang

Så var det snorklipping. Her måtte Fabian ha assistanse fra andreklassingen Kristin Heir Rognstad for å få klippet snoren.

En flott «ny»skole

Majorstuen skole er godt over hundre år og en stor skole med stolte tradisjoner.  Historien og tradisjonen er godt ivaretatt under restaureringen. Majorstuen skole har alltid hat fokus på musikk og et godt samarbeide med Barratt Dues musikkinsitutt og musikkiskolens rektor Stephan Barrat-Due var blant gjestene. Musikkorpset Peik og Barrat-Dues strykeorkester underholdt før alle fikk en omvisning av elev-verter. De ledet sine respektive grupper gjennom skolen – som i praksis er hel ny innvendig. Majorstuen skole reåpning 2014-3

Det var en stor dag på Majorstuen og forsamlingen var festpyntet i finværet. Det var mange flotte taler Skoledirektør Astrid Søgnen takket for godt samarbeide. Det samme gjorde bydelsdirektør Wenche Ørstavik.

Om Majorstuen Skole

Majorstuen skoles motto er «Mest mulig læring» .  Skolen er en barne- ungdomsskole fra 1908. Allerede ved starten var det en populær skole med 1557 elever som gikk i egen jente- og gutteklasser og dessuten hadde separate skolegorder.

Skolekorpset «Peik» ble stiftet allrede i 1928. Under rehabiliteringen av skole som startet i 2012 var har skolen vært stengt, og elevene har midlertidig gått på Skøyen skole og på skole i Huseby leir.

Majorstuen eller Majorstua

Opp gjennom tidene har det vært ulike skrivemåter både når det gjelder skolenavnet og navnet på området.

Statens kartverk bruker navnet Majostua på området, men Oslo kommune har bestemt at skolen skal hete Majorstuen skole.

 

Siste nyheter