Marcus Bøhn

Marcus Bøhn

Jeg er spesielt opptatt av kultur- og næringspolitikk. Det private næringsliv og kulturrelaterte aktiviteter er to av bærebjelkene i bydelen vår. Det jobber like mange mennesker som det bor i bydelen, og en næringspolitikk som tilrettelegger, inspirerer og inviterer til styrking og utvikling av det lokale næringslivet vil være en vital del av Frogners fremtid.

Frogner har et mangfold av kultur- og fritidstilbud, med en rekke idrettslag og -foreninger, caféer, puber og restauranter, og noen av landets viktigste gallerier og muséer. I videreutviklingen av Frogner som Europas beste bydel, er det viktig å bevare disse gode bydelsegenskapene og særtrekkene som gir bydelen identitet.

Næringslivet må ha gode forutsetninger

Jeg jobber for at  næringslivet til enhver tid har de beste forutsetningene for drift og utvikling. Dette innebærer forutsigbare og konkurransedyktige driftsbetingelser, og gode og effektive kommunikasjonslinjer mellom bydelsadministrasjonen og Frogners butikker, caféer, puber, restauranter og øvrige bedrifter.

Kulturvirksomhet og frivillige organisasjoner

Jeg arbeider for at byens frivillige organisasjoner, idrettsklubber, muséer, gallerier og biblioteker kan levere det beste samlede kulturtilbudet til byens innbyggere.

[framed_box width=»300px» allign = «left»]

Kontakt

Tlf.: 90 08 27 31

E-post: [email protected]

Sosiale medier

Facebook

[/framed_box]

Siste nyheter