MDG samarbeider med Høyre og Venstre på St. Hanshaugen

Høyre, MDG og Venstre skal samarbeide i St.Hanshaugen. Den nye lederen , Anne Christine Kroepelien, er fra Høyre.

Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstre ble i dag enige om en samarbeidsavtale på St. Hanshaugen. Anne Christine Kroepelien fra Høyre overtar som ny leder etter åtte år med rødgrønt styre.

– Jeg gleder meg til å ta fått på jobben med å gjøre bydelen til en grønn kulturbydel med et trygt oppvekstmiljø, hvor alle generasjoner skal trives og hvor vi sammen tar vare på miljøet, tilrettelegger for lokalt næringsliv, kultur, fritidsklubber, idrett, barnehager, barnevern og sykehjem, sier Kroepelien.

Miljøpartiet De Grønne havnet på vippen i bydel St. Hanshaugen med tre mandater, og valgte tilslutt å støtte Høyre og Venstre. De Grønnes Isa Maline Alstadius Isene overtar som ny nestleder.

– Sammen skal vi gjøre bydelen til en grønn bydel med levende nærmiljøer, klimasmarte transportløsninger og et mangfold av tjeneste- og kulturtilbud. Ambisjonen er å gjøre bydelen til byens beste miljø- og klimabydel, hvor gange, sykkel og kollektiv prioriteres, sier Isene.

De Grønne får også leder av Miljø- og byutviklingskomiteen og nestleder i Oppvekst, kultur og lokalsamfunnskomiteen. Venstre får leder i sistnevnte, og nestleder i førstnevnte komite.

– Vi skal bevare grøntområder, ruste opp parkene, og legge til rette for frivillighet og næringsliv slik at bydel St. Hanshaugen skal være en trygg oppvekstbydel med friske grønne lunger, har tilbud til alle generasjoner samt flere fortauskafeer og uteservering, sier Kjartan Almenning, gruppeleder for Venstre.

Bydelsutvalget har konstituerende møte tirsdag 27. oktober, klokken 18:00 i den nye bydelsadministrasjonen Stensberggata 25-27.

Siste nyheter