Medlemsmøte med utviklingsminister Nikolai Astrup

Utviklingsminister Nikolai Astrup samlet stinn brakke på Høyres Hus den 11. september da han holdt et foredrag om: «Utvikling er mer enn bistand».

Bistand har hatt god effekt for millionvis av enkeltmennesker gjennom vaksinerings- og utdanningsprogram. Han hevdet at vi må innrette utviklingsmidlene bedre og mer målrettet på samfunnsnivå slik at utviklingslandene tar ansvar for egen samfunnsutvikling.

Astrup fortalte at Norge tidligere ga bistand til over hundre land, mens Norge nå skal konsentrere utviklingsmidler til kun 16 land – hovedsakelig i Afrika og Asia.

Nyheter - En engasjert utviklingsminister. Foto: Grete Horntvedt

En engasjert utviklingsminister. Foto: Grete Horntvedt

Siste nyheter