Politisk høst og vår – vær med der det skjer!

Medlemstilbud fra Oslo Høyre

Frogner Høyre har mange tilbud til sine medlemmer. Vi planlegger aktivitetene i sammenheng med Oslo Høyre som har et enda bredere tilbud. Høsten 2014 er det lagt opp til skoleringer, politiske verksteder, omvisninger på Storting og Rådhus og mye mer. Vi håper mange i Frogner Høyre vil delta på Oslo Høyres aktiviteter.

Nedenfor ser du en oversikt over de viktigste arrangmentene og aktivitetene høsten 2014 og noe av det som skal skje over nyttår.

Foto: Tomas Moss, Oslo Høyre

Medlemsaktiviteter og medlemstilbud fra Oslo Høyre - Bli medlem i Oslo Høyre

Denne oversikten ble først publisert på Oslohoyre.no

Kalenderen på Oslohoyre.no er oppdatert med mer informasjon om aktivitetene nedenfor.

1.SEPTEMBER KL. 18.00: MØTE I REPRESENTANTSKAPET PÅ HØYRES HUS.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereformen. Nominasjon av ordfører- og byrådslederkandidat til kommunevalget 2015.

1.SEPTEMBER KL. 20.00: KICK OFF 2014 PÅ HØYRES HUS.
Alle medlemmer inviteres til kick off for ett-år-igjen-kampanjen. Du får møte Oslo Høyres topp-politikere. Vi serverer litt mat og drikke. Ikke påmeldt ennå?

Meld deg på her

1.– 30. SEPTEMBER: ETT-ÅR-IGJEN KAMPANJE.
Vi markerer at det er ett år igjen til kommunevalget med medlemsverving, husbesøk og stands over hele byen. Ta kontakt med din bydelsforening eller send en e-post til[email protected] for å bli med.

22. SEPTEMBER KL 18.00: POLITISK VERKSTED PÅ HØYRES HUS.
Tema: Miljø og samferdsel. Er billettprisene avgjørende for å få flere til åkjøre kollektivt? Må man innføre rushtidsavgift/miljødifferensiering i bomringen for å få ned bilbruken? Hvilke samferdselsprioriteringer skal vi gjøre i bybildet?

7. OKTOBER KL. 17.00: OMVISNING PÅ RÅDHUSET MED BYRÅDSLEDER STIAN BERGER RØSLAND.

Oslo Høyre har mange tilbud till sine medlemmer. Se oversikti voer medlemstilbud og medlemsaktiviteter i Oslo Hlyre høsten 2014 og våren 201516. OKTOBER KL. 18.00: UFORMELL SAMLING FOR NYE MEDLEMMER PÅ HØYRES HUS.
Du møter flere av våre topppolitikere og blir bedre kjent med ditt lokallag. Vi serverer litt enkel mat og drikke.
Påmelding til: [email protected]

27. OKTOBER KL. 18.00: TENTATIVT MØTE I REPRESENTANTSKAPET PÅ HØYRES HUS.
Informasjon kommer.

1. – 30.NOVEMBER: ÅRSMØTER I BYDELSFORENINGENE.
De 15 bydelsforeningene avholder sine årsmøter. Alle medlemmer får innkalling i posten. Møt opp på ditt lokale årsmøte!

10. NOVEMBER KL 17.00: OMVISNING PÅ STORTINGET MED STORTINGSREPRESENTANT MICHAEL TETZSCHNER.
Krever påmelding til [email protected]

24. NOVEMBER KL. 18.00: MØTE I REPRESENTANTSKAPET PÅ HØYRES HUS.
Programbehandling.

4. DESEMBER KL 18.00: POLITISK VERKSTED PÅ HØYRES HUS.
Tema: Finanspolitikk. Mer informasjon kommer.

12. JANUAR KL. 18.00: POLITISK DUELL PÅ HØYRES HUS.Mer informasjon kommer.
Følg med på våre nettsider og på Oslo Høyres Facebookside

23.-24. JANUAR: ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET PÅ HØYRES HUS.
Oslo Høyres program for bystyreperioden 2015 – 2019 vedtas.

9. FEBRUAR KL. 18.00: NOMINASJONSMØTE I REPRESENTANTSKAPET PÅ HØYRES HUS.
Oslo Høyres bystyreliste vedtas.

LAST NED MEDLEMSBROSJYREN MED MEDLEMSTILBUD
Her kan du laste ned brosjyren med informasjon om medlemstilbud fra Oslo Høyre  som PDF.

Siste nyheter