Menneskerettighetsbrudd er uakseptabelt

Oslo bystyre vedtok 25. september enstemmig at byen skal invitere ledelsen i våre samarbeidsbyer til Europride i 2014.

Det er en flott mulighet til å ta opp LHBT-befolkningens situasjon og formidle hvordan vi i Oslo og Norge arbeider med å utvikle et mangfoldig og tolerant samfunn.

I sommer fikk Oslo en invitasjon fra guvernøren i St Petersburg om nærmere samarbeid om sport og kultur. Byrådsleder Stian Berger Røsland svarte da at han er bekymret fordiskriminering av homofile i St Petersburg.

Han ba derfor om at et eventuelt fornyet samarbeid måtte inkludere det sivile samfunn og menneskerettigheter.

Røsland skrev følgende:

I wish to convey my concern for the restrictions that recently have been introduced in St. Petersburg through the adoption of the laws against so called propaganda on sexual orientation, and for the situation for communities such as the LGBT. I suggest that civil society and human rights issues should also be included as one of the topics in our future cooperation.

For oss er det nesten uvirkelig at dette er en problemstilling i et av våre nære naboland i det 21. århundre.

Vår erfaring viser at det først og fremst er ved konsekvent å ta til orde mot fordommer og intoleranse at vi legger grunnlaget for et inkluderende og godt samfunn for alle. I Oslo er dette godt forankret i handlingsplaner og kommunens årelange satsing på Oslo Extra Large (Oxlo).

I Russland derimot mangler LHBT befolkningen ikke bare respekt og toleranse – de mangler også formelle rettigheter og vern mot åpenbare menneskerettighetsbrudd. Derfor har vi et ansvar for å huske tilbake til 70-tallet, den gang homofili var straffbart i Norge.

Bystyret viser i sitt enstemmige vedtak også til at Oslo neste år skal være vertskap for Europride, og at en sentral del av markeringen må være å invitere våre internasjonale forbindelser til erfaringsutveksling om homofiles levekår der representanter for byens politi, helsevesen og organisasjoner deltar. Det kan bidra til å skape oppmerksomhet om og forbedre forholdene for LHBT-befolkningen i andre byer.

Bystyret vedtok også et forslag fra Arbeiderpartiet om at Oslo kommune ved ordfører skal be om et eget møte i St Petersburg med byens politisk ledelse der menneskerettighetene tas opp til dialog.

Høyre var i utgangspunktet negative til forslaget fordi erfaringene tilsier at det er lettere å få til en reell dialog om menneskerettighetene og homofiles rettigheter når dette viktige temaet tas opp som en del av det øvrige samarbeidet vi har med St. Petersburg.

Høyre ønsket derfor i stedet at homofiles rettigheter skal bli et fast diskusjonspunkt i vårt samarbeid med St Petersburg.

Arbeiderpartiet kan med sitt forslag ha gjort homofile i St Petersburg en bjørnetjeneste fordi forslaget gjør det lettere for byens politiske myndigheter å avvise både denne og fremtidige henvendelser fra Oslo.

Enda verre enn Arbeiderpartiets bjørnetjeneste ville det imidlertid vært om Oslos bystyre vedtok Aps forslag med knapt flertall. Det kunne skapt et misvisende og uheldig inntrykk av at det er uenighet i Oslos bystyre om viktigheten av å jobbe for homofiles rettigheter.

Høyre valgte til slutt derfor å stemme forslaget. Så får vi håpe at det blir mer til gagn enn skade.

Av Eirik Lae Solberg (H), gruppeleder i Oslo bystyre og Ola Kvisgaard (H), fraksjonsleder i Helse- og sosialkomitéen.

Kronikken ble publisert på Gaysir.no

Siste nyheter