Mer aktivitet i Oslomarka

Marka er vårt felles grønne område. For mange Osloborgere er det her vi finner ro, naturopplevelser eller er aktive med familie og venner. Vårt mål er å åpne opp Marka for enda flere.

Det er det som er bakgrunnen for forslaget til ny kommuneplan, der byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF  tar til orde for «aktivitetssoner» i inngangen til Marka.

Hva betyr en aktivitetssone?
«Aktivitetssone» er områder i Marka nær bebyggelsen med mulighet for mer tilrettelagt bruk enn i resten av Marka. Hensikten er å legge til rette for et aktivt friluftsliv, idrett og gode naturopplevelser i tråd med markaloven.

Det skal være områder der vi vil tillate små tilpasninger, som for eksempel gjør at rullestolbrukere enklere kan komme seg ut i vannet slik som på Sognsvann, at vi rydder en sti for terrengsykling eller at vi tilrettelegger for klatring.

– Frykten for aktivitetssoner er ubegrunnet. De åpner for at man kan legge litt bedre til rette for frilufts- og idrettsaktivitet i Marka, men alle tilpasninger skal ivareta viktige verneverdier, natur og terrenget rundt. Vi tror at jo flere som aktivt bruker Marka, jo større oppslutning har et sterkt vern av Marka, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen.

Disse tiltakene er rettet mot dem som kanskje ikke bruker Marka så mye i dag, eller de som ikke har anledning til å gå turer på stier som ikke er tilrettelagt for rullestol.

Vårt mål er også å trekke flere unge ut i Marka, og kanskje er sykling ned en egen tilrettelagt sti i randsonen av Marka mer interessant enn de vidstrakte områdene med uberørt natur.

– Det er ikke slik at aktivitetssonene blir et fysisk hinder eller skal fylles med store idrettshaller. Anlegget på Linderudkollen har for eksempel blitt godkjent etter full reguleringsplan og stadfestet av Miljøverndepartementet, og er ikke et eksempel på tiltak som faller inn under aktivitetssonen. Marka skal fortsette å være åpen og tilgjengelig for alle. Sonen skal være en del av Marka som alle skal kunne ferdes i og bruke. Det eneste det åpnes for er at mindre tekniske bygg på maks 50 kvm kan tillates i tilknytning til anlegg, som for eksempel et skjul til en snøkanon slik at barn kan drive med skileik selv på snøfattige vintre, sier byråd Fredriksen, som legger til Oslo idrettskrets og Skiforeningen, er positive og ønsker aktivitetssoner.

Hva kan ikke tillates?
Bygg som ikke er tekniske og i tilknytning til anlegget tillates ikke.

For eksempel tillates ikke tiltak som klubbhus, kiosk, idrettshall, varmestue, kafé, tribuner, båtopplagsplasser, naust, flombelysning, inngjerding, nye golfbaner og nye slalåmbakker uten å gjennomgå en full reguleringsprosess.

Tiltakene skal være allment tilgjengelig og tilgjengelighet til omkringliggende områder skal sikres. Inngjerdinger tillates ikke.

Oslo vokser raskt
Marka vil i takt med befolkningsveksten bli brukt av innbyggere med ulike forventninger, forutsetninger og interesser.

– Marka er stor nok til å romme et mangfold av aktiviteter og vi ønsker velkommen både de som sykler, bruker rullestol, klatrer, går på ski, jogger, aker eller går på fottur. Med aktivitetssonene viser vi hvor vi ønsker at den mer tilrettelagte delen av denne aktiviteten skal ligge, i randsonen av Marka, rundt de store naturlige inngangsportene til Marka. På den måten skjermer vi også de mer sårbare delene av Marka for mye aktivitet, avslutter Bård Folke Fredriksen.

Siste nyheter