Mer politi i gatene

politi

Vi vil ferdes fritt uten frykt, enten vi går hjem fra trening eller er ute på byen.

Vi må vite at omreisende bander som brytes seg inn i hjemmene våre blir stoppet og straffet. Høyre aksepterer ikke polititomme lokalsamfunn og at utryggheten får feste seg.

Politiet må være på jobb når de kriminelle er det.

For å bevare tryggheten, må vi forandre justispolitikken. Høyre vil ha mer synlig politi i gatene. Høyre har vært eneste år foreslått penger til flere ansatte og bedre beredskap i politiet over hele landet. Det betyr at politiet slipper å velge om de skal ha nytt IKT system eller å ansette flere folk, men at de kan få begge deler.

Høyre har flere ganger foreslått at det må utarbeides en politistudie. En politistudie skal være en analyse hvor kriminalitetsutfordringene samfunnet står overfor sees i sammenheng med den bemanningen og ressurssituasjonen politiet må ha for å være rustet til å løse sine gaver. Regjeringspartiene har stemt ned Høyres forslag flere ganger.

Høyre vil:

  • styrke bemanningen i politiet og få et mer synlig politi, samt sikre publikum over hele landet en god og effektiv politiberedskap
  • vurdere å åpne for generell bevæpning av norsk politi

Foto: colourbox.com

Siste nyheter