Mer valgfrihet for skoleelevene

Bystyrenytt.

Ungdommens bystyremøte har ønsket større valgfrihet når elevene setter opp søknaden på videregående skoler. Bystyre har vedtatt at antall studie og skolevalg man kan sette opp på søknaden økes fra tre til seks. Høyre støttet forslaget.

I fjor fremmet Ungdommens bystyremøte (UBM) forslag om at elevene skal kunne velge skole og utdanningsprogram i kombinasjoner etter eget ønske, og bystyret ba byrådet gjøre dette mulig.

Utredninger bystyret har fått, viser at det ikke er mulig innenfor opplæringslovens rammer, å innføre en skolevalgsordning nøyaktig slik UBM har ønsket det. Byrådet mente det er mulig å innføre en ordning som i stor grad imøtekommer UBM og ivaretar forutsetningene i bystyrets vedtak, ved å øke antall skoleønsker man kan sette opp på søknaden fra tre til seks, i de kombinasjoner elevene selv ønsker mellom skoler og linjer.

Høyre er glad for at elevene nå får økt valgfrihet når de søker videregående skoler. Flertallet av Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet støttet ungdommen.

Den nye søkeordningen trer i kraft ved skoleinntaket på videregående fra skoleåret 2014/15.

Siste nyheter