Misledende fra de rødgrønne

Himmel

Man skulle i utgangspunktet ikke tro at sentrale politikere bevisst forteller feil om hendelsesforløpet i politiske saker.

Men på debatten på NRK torsdag 6.juni gjorde de to rødgrønne representantene Eirin Sund og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell nettopp dette. Saken det handlet om var Klimaforliket som kom på plass rundt disse tider i fjor, og Fremskrittspartiets manglende deltakelse i dette forliket.

Jeg var saksordfører for denne saken og vet derfor meget godt hva som skjedde i forhandlingene. Det er mye som kan sies om FrPs utsagn i klimadebatten, men så lenge FrP er villig til å være med på konkrete miljøtiltak som har effekt, er dette betydelig viktigere enn de rødgrønnens favorittøvelse, nemlig å trekke frem hva FrP sa for 25 år siden.

Klimaforliket og dets tiltak slik den foreligger i dag, ville vært mulig også med FrP. Det er min bestemte mening at politikere bør etterstrebe å skape bredest mulig forlik de få gangene muligheten byr seg, både av respekt for velgerne og videre politiske forpliktelser. På grunn av frykt for sitt image valgte SV å ikke gjøre dette.

Faktum er at FrP spilte en konstruktiv rolle i forhandlingene om klimaforliket. Grunnen til at de ikke er med, er ganske enkelt at det ikke var ønsket av SV. Det er snart valg, og for SV å inngå en avtale med ”hovedfienden” FrP hvor FrP sammen med de andre borgerlige partiene faktisk bidro til å forbedre en klimamelding fra regjeringen, ville vanskeliggjort SVs retoriske skremmebilde av hvordan en bred borgerlig regjerings miljøpolitikk vil se ut. Og dette skremmebilde er faktisk bare retorikk.

Høyre har nemlig vært og vil være en pådriver for nasjonale klimaforlik i Stortinget. Vi har historien på vår side. To ganger har regjeringen lagt frem klimameldinger for Stortinget de siste åtte årene og to ganger har meldingene blitt slaktet av en samlet miljøbevegelse. Resultatet begge gangene har vært at Høyre har bidratt til å gjøre regjeringens klimapolitikk mer konkret og ambisiøs enn den selv klarte.

Neste gang noen fra SV skremmer med at en borgelig regjering ikke vil være en regjering som er opptatt av miljø og klima bør de minnes om dette.

En kjerne i Høyres konservatisme er å levere samfunnet videre til nye generasjoner i bedre stand enn da vi selv overtok det. Det gjelder også i miljøpolitikken og dette vil en ny regjering med Høyre i spissen ta ansvar for.

Dette innlegget stod på trykk i Dagbladet 11.6.2013

Foto: colourbox.com

Siste nyheter