Moderne eldreomsorg vedtatt i Oslo Bystyre

Oslo Bystyre vedtok 25.september en rekke viktige vedtak  som vil bidra til å gi våre eldre en verdig alderdom.

Bystyret vedtok å utvide Omsorg pluss tilbudet i byen. Tilbakemeldingene viser at Omsorg+ er en god boform for eldre mennesker med redusert evne til å bo alene og som trenger bistand fra kommunen til å skaffe seg egnet bolig. Boformen gir dem mer selvstendige og frie liv og gjør at de kan bo hjemme lengre. Husverttjenesten bidrar til trygghet. Det gjør også velferdsteknologien i pilotprosjektet eSenior som nå prøves ut i Kampen Omsorg+. Med den veksten i befolkningen over 67 år som nå skjer, vil det også være behov for et privat marked med gode boliger i ulike organisasjonsformer for eldre. Bystyret har vedtatt et måltall på 1 000 Omsorg+ leiligheter innen 2015. Omsorg+ leilighetene er populære og er blitt raskt fulle, og det legges opp til å utvide Omsorg+ med ytterligere 500 leiligheter innen 2020. Det innføres i tillegg fritt brukervalg på Omsorg+ leilighetene, slik at man står fritt til å velge leverandør av hjemmetjenester.

– Denne saken er nok en bekreftelse på at høyresidens løsninger virker. Omsorg pluss gir våre eldre en valgfrihet og verdighet. Byrådssaken heter Omsorg pluss etter tre års drift. Den burde ha hatt tittelen «Kjempesuksess for konseptet Omsorg pluss etter tre år!», sa bystyrerepresentanten Ida Berg-Johnsen fra bystyrets talerstol på gårsdagens bystyremøte.

Bystyret vedtok også å omgjøre to-sengsrom på langtidsavdeling ved sykehjem i Oslo til enkeltrom.

Byråd Kvalbein kunne informere bystyre at før sommeren var det ca 105 tosengsrom på Oslos sykehjem. I dag er 55 av disse nå borte. Samtidig må man bevare 35 tosengsrom til ektefeller og samboere som ønsker slike. Det gjenstår kun 20 toseengsrom i Oslo som vil være gjort til enkeltrom i løpet av januar 2014.

-Alle som ønsker enerom, skal få det. Et rom på sykehjem på langtidsavdeling er  som oftest beboernes siste hjem. sa bystyrerepresentanteen Carl Christian Blich fra talerstolen.

-Det er gledelig at byården har nå tatt ordentlig tak i dette. I  januar er Oslo dermed i situasjon vi skal være, ingen vil lenger tildeles tosengsrom mot sin vilje, avsluttet bystyrerepreesentant Carl Christian Blich.

 

 

 

Siste nyheter