Morten Steenstrup innstilt som ny leder

Bilde av Morten Steenstrup

Oslo Høyres årsmøte avholdes 21.-22. januar 2022. Valgkomiteen har her innstilt Morten Steenstrup som ny leder, og Merete Agerbak-Jensen som ny nestleder i Oslo Høyre.

Morten Steenstrup er grunnlegger og seniorpartner i advokatfirmaet SANDS. Han har tidligere vært stortingsrepresentant, statssekretær og medlem av Oslo bystyre. Merete Agerbak-Jensen er utdannet journalist og har hatt ledende stillinger i UNICEF Norge, Oslo Sporveier, Avinor og Klimaetaten i Oslo kommune. Hun har tidligere vært byråd for miljø og samferdsel samt byutvikling og leder programkomiteen i Oslo Høyre.

– Vi er fornøyde med å kunne peke på en svært erfaren og kompetent ledelse i hovedstadspartiet, i forkant av det viktige lokalvalget i 2023, sier valgkomiteens leder Jens Jørgen Lie.

Heidi Nordby Lunde og Eirik Lae Solberg har takket nei til gjenvalg, og bydelsforeningene i partiet har hatt mulighet til å spille inn forslag til valgkomiteen. – Vi håper og tror hele organisasjonen vil samle seg bak en ny ledelse av Oslo-partiet, sier Lie.

Valgkomiteen har også innstilt Anita Leirvik North som kvinnepolitisk leder og Ingeborg Tennes som AU-medlem.

– Valgkomiteen har vektlagt å sette sammen et motivert lag, med samarbeidsevner og noe ulik kompetanse og erfaringer. Vi har også ønsket bygge et lag som består av både heltidspolitikere og dyktige ledere med sivile jobber. Dette her en klar egenverdi i jobben som skal gjøres de neste årene, avslutter Lie.

Oslo Høyres hjertesaker

Skape mer og inkludere flere

Kunnskap i skolen

Oslo Høyres hjertesaker

Skape mer og inkludere flere

Mennesker er vår viktigste ressurs og terskelen for å ansette folk må gjøres lavere.

Lær mer om vår politikk

Kunnskap i skolen

Ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne.

Lær mer om vår politikk

Human rusreform
De som sliter med rus skal gis tilbud om hjelp, ikke straff.

Lær mer om vår politikk

Ta vare på miljø og klima

Vi skal ta vare på Marka og Oslofjorden, bekjempe forsøpling og forurensning og sørge for at det er enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen.

Lær mer om vår politikk

Siste nyheter