Møte om primærhelsetjenestereformen

Bildet er tilhører Helse- og omsorgsdepartetmentet og er delt med CC-lisens.
Bydelsoverlege henning Mørland, fastlege Barbro Monefeldt. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte Sagene lokalmedisinske senter i Oslo som har fått 700.000 kroner i samhandlingmidler.

Nordre Aker Høyre inviterer

Temamøte tirsdag 4. november kl. 1900
Sted: Bydelsadministrasjonen i Nordre Aker, Nydalsveien 21. Se kart

Om primærhelsetjenestereformen ved Statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet Lisbeth Normann.

For første gang legges det frem en Stortingsmelding om primærhelsetjenesten (fastleger, legevakt, skolehelse og helsestasjon mm).

Meldingen skal legges frem for Stortinget våren 2015. Regjeringen er opptatt av at helsetjenestene i kommunen må være robuste, koordinerte og helhetlige.

Viktige tema i meldingen vil være hvordan vi kan legge til rette for nye roller og samarbeids former (som for eksempel teambaserte tjenester), hvordan vi kan sikre riktig kompetanse, hensiktsmessig organisering og fremtidsrettet ledelse.

Påmelding pr sms til leder Øivind A. Tandberg tlf 901 48 988 innen 3. november.

 

Siste nyheter