Muligheter for besparelser i OL-budsjettet

Byrådet holdt i dag pressekonferanse sammen med OL-etaten om mulighetsrom, reduksjon i brutto statsgaranti og offentlige utgifter i forbindelse med søknaden om Oslo2022.

Vår opprinnelige søknad tar utgangspunkt i at Oslo, Norge og norsk idrett sammen skal skape arrangementet på en måte som gir et løft for norsk idrett, en arv til by og land vi kan være stolte av og en enestående presentasjon av vårt land for hele verden. Men vi har hørt debatten om OL og har tatt den på alvor. Derfor ønsker vi å vise frem hvilke muligheter som finnes, sa byrådsleder Stian Berger Røsland, som leder søkerkomitéen, til Østlandssendingen.

Disse kuttforlsagene i Oslo-OL er det nå opp til regjering og Storting å vurdere når man skal avgjøre om man skal gi statsgaranti.

Innsparingene kan kutte OL-kostnadene med 8,8 milliarder kroner. De offentlige utgiftene kan reduseres med 4,3 milliarder. Kuttlisten er laget av OL-etaten Oslo2022 og Norges Idrettsforbund  på oppdrag for søkerkomitéen. Blant de kutt som trekkes frem er:

 • Skøyteløp i Vikingskipet på Hamar i stedet for å bygge ny hall på Valle Hovin.
 • Arealet på mediesenteret reduseres med 5.000 kvadratmeter.
 • Høyere TV-/sponsorinntekter fra IOC.
 • Deltagerlandsby fra ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 gjenbrukes, bygger ikke ny.
 • 1.000 midlertidige mediesenger i Oslo, ikke permanente
 • Blå-grønne tiltak som åpning av bekker og bygging av gang- og sykkelveier etc. bortfaller.
 • Redusert bruk av dieselaggregater.
 • Mindre budsjetter til markedsføring, administrasjon og bemanning.
 • Bruker én eksisterende treningshall for ishockey og bygger én ny, ikke to.
 • Lavere arkitekturstandard på anleggene.
 • Ambisjonsnivået for områdene rundt deltakerlandsby, mediesenter etc. senkes

Siste nyheter