Munch i Bjørvika og satsning på Tøyen

Lambda Bjørvika

I går ble bystyregruppene til Høyre, Venstre, KrF og SV enige om å bygge nytt museum for verdensarven etter Edvard Munch i Bjørvika.

Enigheten innebærer at vinneren av arkitektkonkurransen for nytt Munch-museum, Lambda, realiseres i Bjørvika. I tillegg til en omfattende satsning på Tøyen-området. Etter avtalen skal museet stå klart i 2018.

Avtalen mellom partigruppene innebærer et historisk områdeløft for Tøyen, spesielt rettet mot barn og unge, men det vil også komme både lokalbefolkningen og hele byens befolkning til gode.

Løsning skal ivareta Edvard Munchs kunst, og samtidig gir en historisk satsning på Tøyen og et utvidet kulturskoletilbud.

Utdag fra avtalen:

  • Tøyen Vitenpark, med et nytt vitensenter, etableres.
  • Partiene ønsker også å gå i dialog med Norsk teknisk museum om samlokalisering med byens nye vitensenter på Tøyen.
  • Vitenparken, som også inkluderer også Botanisk hage og Universitetets museer, skal bidra til å gjøre Tøyen skole til en pioneer innen naturfag, miljøfag og estetiske fag.
  • Tøyen skole skal ha utvidede åpningstider fra høsten 2013 og elevene skal tilbys gratis kjernetid i SFO og få halv pris på Tøyenbadet fra 2014.
  • Satsingen underbygges av at Oslo musikkskole skal øke sin kapasitet med 700 nye plasser, blant annet gjennom etablering av en ny kulturstasjon på Tøyen.
  • Tøyensenteret og Tøyen T-banestasjon skal rustes opp.
  • Antallet kommunale boliger på Tøyen reduseres, men det skal etableres netto minst 600 nye kommunale leiligheter i Oslo frem til 2017.
  • Det skal bygges nytt badeland i kommunal regi på Tøyen, som planlegges ferdigstilt samtidig med det nye Munch-museet
  • Det etableres et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata og en ny friluftsscene i området.

Avtalen sikrer dermed at Oslo får realisert et nytt Munch-museum, og at det samtidig satses stort på Tøyen, til det beste for innbyggerne på Tøyen og i byen.

Les hele avtalen her.

Foto: Herreros Arquitectos, LPO Arkitekter

Siste nyheter