Nå skal det bli enklere å lade el-bilen i borettslag

Nå skal de bli enklere å lade el-bilen i borettslag

Regjeringen vil gjøre det enklere å lade el-bilen i borettslag, og foreslår nå å fjerne forskjellsbehandlingen som har gjort det vanskeligere enn nødvendig.

Andelseiere i borettslag har frem til nå ikke hatt rett til å sette opp ladepunkt til el-bilen sin slik seksjonseiere har hatt anledning til.

Oslo har opplevd en sterk vekst i antall solgte el-biler med 10 000 nye i fjor. Den sterke veksten i antall el-biler har ført til økt etterspørsel etter ladeplasser. Likevel satte kommunen i fjor opp to nye ladere.

– Tragikomisk, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Tek.no.

Han snakker om Oslo kommunes utbygging av ladepunkter i fjor. Bymiljøetatens årsberetning viser nemlig en vekst på 19 nye ladepunkter i fjor, men en fotnote bemerker at 17 av disse egentlig ble satt opp i 2017. Fasit ble derfor to nye kommunale ladepunkter i Oslo i fjor.

– 10 000 nye elbiler i Oslo i fjor er en fantastisk fin utvikling som om den fortsetter betyr at vi om noen år vil ha elektrifisert bilparken i Oslo. Resten av landet vil forhåpentligvis følge etter. Men skal utviklingen fortsette må både statlige og kommunale myndigheter legge til rette. Når vi nå ser at det ble to flere ladestasjoner i løpet av hele 2018 er det en fallitterklæring, sier Solberg.

Nyheter -

Ladepunkt for el-biler

Regjeringen foreslår, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en rett til å sette opp ladepunkt for el-biler. Ved å gi den enkelte en rett, sikres gjennomføring også i de tilfellene det kun er et mindretall av beboerne som ønsker å sette opp ladepunkt.

Å sette opp ladepunkt kan påføre fellesskapet store utgifter, for eksempel dersom det lokale strømnettet må oppgraderes. Derfor foreslår regjeringen at bestemmelsene angir et tak for når tiltaket blir så kostbart at styret skal nekte den enkelte å sette opp ladepunkt. Taket foreslås å være ½ G (dette utgjør pr. 1. mai 2018 kr 48 442). Dette taket relaterer seg bare til kostnader til oppgradering av strømnett og etablering av ladeinfrastruktur; den enkelte andelseieren må selv bekoste selve ladepunktet og strømutgiftene.

Siste nyheter