Når de en gang kommer, neste sommer

Tigging


Nå som kulden setter inn og de siste varme dagene av høsten er borte vil etter hvert flere utenlandske tiggere begynne å trekke sydover. Samtidig er det ingen tvil om de vil returnere neste sommer, og vi kommer til å ha samme debattrunder og utfordringer på nytt.

Kanskje bør vi som samfunn bruke vinteren til å debattere kjernen i problemstillingen fremfor opphetede diskusjoner der tiggernes agenda blir drevet frem av organisasjoner som ønsker å drive sine egne kampanjer.

Sammensatte årsaker

Årsakene til at mennesker ser seg nødt til å tigge er selvsagt mange og sammensatte. Mange som tigger er i en vanskelig livssituasjon. Rus, psykiske problemer, nød og fattigdom fører til at tigging kan oppleves som den eneste muligheten til å skaffe seg og sine en inntekt. Mennesker i sosial nød skal møtes med verdighet og sosialpolitiske tiltak. Men organisert tigging handler først og fremst om kriminelle bakmenn som bedriver slaveri og menneskehandel gjennom å utnytte fattige kvinner og barn – noe som er tydelig påvist av Europol.

Det er også påvist, av norsk politi, en sammenheng mellom omreisende tiggere og utøvelse av kriminalitet. Dette gjelder lovbrudd som lommetyveri, butikktyveri, innbrudd og alvorlige ran. Dette skaper utrygge lokalsamfunn. Svake grupper, blant andre barn, utnyttes bevisst til tigging. Politiets tilbakemeldinger tyder på at omfanget er betydelig.

En kjent BBC-dokumentar viser tydelig at bakmenn utnytter barn, og at tigging ofte er en del av kriminaliteten og et skalkeskjul for annen virksomhet. Jeg vil anbefale varme tilhengere av tigging om å ta en titt på denne dokumentaren.

Tigging som eneste formål

Flere og flere utenlandske borgere ankommer Oslo med tigging som eneste formål. Det gjør også at problemstillingen har fått en karakter og dimensjon som ikke alene kan løses av Oslo Kommune. Når Høyre ønsker å innføre forbud mot tigging, så er det ikke fordi vi vil renske bybildet for «upassende» personligheter. Jeg er ikke tilhenger av å redigere gatebildet eller hvordan europeere skal bevege seg i det åpne Europa. Tvert i mot.

Som Høyrepolitiker er jeg for mangold og migrasjon. Vi trenger flere lykkejegere i Norge – mennesker som ønsker å følge sine drømmer gjennom jobb og utdanning. Men å kunne bevege seg fritt i Europa betyr ikke at du kan bevege deg fritt utenfor loven.

Tiggeforbudet handler også om å støtte opp om et viktig velferdsprinsipp: mennesker skal slippe å tigge om penger på gaten. Man kan aldri helt fjerne nød og fattigdom fra gatene. Derfor er det viktig med en treffsikker sosial- og velferdspolitikk. Men ved å bekjempe bakmennene kan man i det minste sørge for at ikke flere blir tvunget ut i elendighet. Det er enkelt å legge en tier i koppen til den gamle damen og gå videre med god samvittighet. Men hvor havner tieren din? Den havner sannsynligvis i lommen til bakmenn og den gamle damen må sove nok en natt sammenkrøpet og sulten i en busk, omgitt av søppel og ekskrementer.

Underliggende årsaker

Vi i Høyre mener at følgende grep må tas:

  • Gjeninnføre forbudet mot tigging.
  • Økte politiressurser.
  • Gjeldende regelverk må håndheves strengt for å hindre innreise til Norge for personer uten grunnlag for opphold.

Videre må Norge fortsette å bidra til å finansiere målrettede tiltak som kan avhjelpe underliggende årsaker til tigging, som nød og fattigdom i tiggernes hjemland. Den nylig inngåtte avtalen mellom Norge og Romania om bruk av EØS-midler er et eksempel på dette.

Kampen mot organisert kriminalitet

Organisert tigging begått av omreisende tiggere var ikke et aktuelt problem i Norge da løsgjengerloven ble opphevet i 2006. Truende tigging er ulovlig i henhold til Straffeloven. Men dette handler om å bekjempe organisert kriminalitet. Derfor er det ingen tvil om at politiet vil være en meget viktig ressurs for å håndheve et forbud.

I dag har ikke politiet nok ressurser.

Høyre har hvert eneste år foreslått penger til flere ansatte og bedre beredskap i politiet over hele landet. For 2012 foreslo Høyre totalt 400 millioner kroner mer enn regjeringen, hvorav 80 millioner til Oslo. Innenfor rammen av dette er det også satt av midler til å bekjempe organisert kriminalitet. Om man ikke gjennomfører de foreslåtte tiltakene vil Oslos gatehjørner igjen være fylt av tiggende slaver – når de en gang kommer neste sommer.

Kronikken ble publisert på NRK ytring 30.10.2012.

Foto: colourbox.com

Siste nyheter