Når man opplever at det haster

– Kreft er skremmende. Når man opplever at det haster, er det så godt å føle seg sett og oppleve å føle seg trygg, sier Høyres stortingskandidat Astrid Nøklebye Heiberg.

Pakkeforløp for kreftpasienter har blitt godt mottatt etter innføringen i 2015 og er pasientens helsetjeneste i praksis. Høyre skal videreføre pakkeforløpene og innføre nye pakkeforløp for psykisk helse og rus, utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.

Nyheter - Astrid Nøklebye Heiberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Astrid Nøklebye Heiberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Pasienter som er ferdigbehandlet i sykehus eller skal leve med en kreftdiagnose har ofte fysiske eller psykiske utfordringer som følge av behandlingen. De opplever ofte at tilbudet fra kommunen ikke henger sammen.

Det vil Høyre gjøre noe med.

Pakkeforløp hjem

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter skal inneholde rehabilitering, oppfølging i kommunene og i NAV for kreftpasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset. Pårørendes situasjon skal også være med. Pakken skal sikre sammenhengende hjelp videre fra både spesialist og primærhelsetjenesten, når pasienten er kommet hjem.

I 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreft som skal gi pasientene kortere ventetider og raskere vei til diagnose og behandling ved mistanke om kreft. Året etter var 70 % av de kreftpasientene som fikk et pakkeforløp ferdig behandlet innenfor anbefalt tidsfrist.

– Dette er utrolig mye bedre enn noe vi har hatt noen gang før, sier Astrid Nøklebye Heiberg.

I sommer har Astrid Nøklebye Heiberg selv kjent på kroppen hvor viktig det er med god oppfølging da hun ble syk. Se videoen med henne hvor hun forteller hennes opplevelse med pakkeforløp for kreft.

Høyres 10 helseløfter

Høyre lanserte denne uken 10 helseløfter for å skape pasientenes helsetjeneste.

  1. Ventetiden skal ytterligere ned
  2. Bedre hjelp og flere pakkeforløp
  3. Ny type pakkeforløp – pakkeforløp hjem
  4. Gi flere med kreft eller annen alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling
  5. Prioritere rus og psykisk helse
  6. Utvide fritt behandlingsvalg
  7. Styrke pasient-, bruker- og pårørende-organisasjonene
  8. Én innbygger, én journal
  9. Større åpenhet om kvaliteten
  10. Egen undersøkelses-kommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten
Nyheter -

Siste nyheter