Når staten blir viktigere enn mennesker

For Høyre er menneskene som bor i Norge viktigere enn systemet. Derfor vil vi at alle skal kunne velge hvor de skal bo på sykehjem, hvilket sykehus som skal behandle dem, hvilken barnehage de vil sende barna sine til og hvilket hjemmehjelpfirma som skal komme hjem til dem.

De siste meningsmålingene viser at Arbeiderpartiet er avhengig av Rødt for å få flertall etter stortingsvalget. Det kan bety slutten på fritt brukervalg i omsorgstjenester rundt om i hele landet.

Seriøse driftere

For Rødt går til valg på et nasjonalt forbud mot det de kaller for «velferdsprofitører». Dette betyr kroken på døren for selskaper som Espira, Unicare, Norlandia, Aleris, Trygge barnehager med flere.

Disse er slett ingen «profitører», men seriøse driftere som tilbyr kvalitet og mangfold i tjenestene de utfører.

Nyheter - Stortingskandidat og leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Stortingskandidat og leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Det Rødt har fått gjennomslag for av Arbeiderpartiet i Oslo, er blant annet å si nei til private barnehager.

Flere nye barnehager i Oslo vil nå bli stående tomme, fordi de plutselig har fått avslag fra byrådet.

Samtidig rekommunaliseres gode sykehjem, fordi eierform er viktigere enn kvalitet for de rødgrønne.

Like muligheter for samme pris

Ingen er tjent med offentlige monopoler.

Å ha velferdsordninger som sørger for at alle får like muligheter for samme pris, enten de er drevet av offentlige, ideelle eller kommersielle selskaper, gir et bedre tilbud til alle.

I Oslo har konkurranse gitt oss både bedre sykehjem og barnehager.

Det gjøres mye godt arbeid i offentlige helse- og omsorgstjenester. Samtidig kan private, ideelle og offentlige aktører lære av hverandre og stimulere til innovasjon og bedre tjenester.

I Tromsø kommune har for eksempel det private hjemmehjelpstilbudet Privat Omsorg Nord bare 1 prosent sykefravær. I den kommunale hjemmetjenesten er sykefraværet 13-14 prosent.

Kvalitet bør bety mest

Venstresidens iver etter å hindre private initiativ fører til et dårligere tilbud til de som trenger en støttende hånd fra det offentlige. Venstresiden er mer opptatt av hvem som tilbyr sykehjemsplassen eller barnehageplassen, enn de er av kvaliteten på tilbudet.

Å ikke snakke om kvalitet, brukermedvirkning, tillit og fritt brukervalg når man vurderer en tjeneste, men bare organisasjonsform, tyder på en manglende respekt for brukeren av velferdstjenester.

God ledelse, organisasjon, innovasjon og den stadige jakten etter bedre løsninger gir bedre tjenester med høyere kvalitet, noe også offentlig sektor får glede av i møtet med de private.

Økt mangfold

Oslo Høyre ønsker private aktører velkommen. Dette gir økt mangfold og valgfrihet til byens innbyggere, samtidig som man leverer mer kostnadseffektive tjenester.

For Høyre er det ingen tvil om at private, både ideelle og kommersielle selskaper er viktige bidragsytere til velferdstjenestene i Norge, og at de vil være enda viktigere i tiden fremover.

Nyheter -

Siste nyheter