Nei til tvangsbussing

Skolebarn

Debatten om hvorvidt barn med innvandrerbakgrunn skal busses til «hvite skolere», har blitt igjen et tema.

Aftenposten hadde på onsdag et oppslag om at I Aarhus i Danmark, busses innvandrerbarn til «hvite skoler» for å bli bedre i dansk og få bedre skoleresultater. Resultatene er gode og elevene er fornøyde. Spørsmålet blir om vi skal innføre samme system i norskeskoler.

Høyre mener at det ikke er nødvendig å busse barn for å få en god skole eller at elevene får gode skoleresultater. Osloskolen er et godt eksempel på hvorfor vi ikke trenger å busse våre barn rundt om i byen.

Osloskolen klarer det norsk skole ikke greier, å løfte de svakeste elevene. Hver femte elev på 2. trinn er kritisk svak i matte på landsbasis. I Oslo er færre enn hver tiende elev under den kritiske grensen. – «Det er ikke bare barn med ressurssterke foreldre som presterer bra i Oslo-skolen. Også mindre sosialt privilegerte grupper presterer bedre» (Bonesrønning, Dagsavisen 13.06.2008)

Bakgrunnen for de gode resultatene er at Høyre har tiltak som:

LÆRERSATSING PÅ UTVALGTE SKOLER

Byrådet lanserte i 2009-2010 et eget ”lærertillegg” (inntil 3 ekstra lønnstrinn, mentorordning, nedbetaling av studielån m.m) for å rekruttere dyktige kandidater til lærerstillinger ved 25 skoler i Oslo østs om slet med å få kvalifiserte søkere. Tiltaket har vært fremgangsrikt og har blitt videreført. Disse skolene har høy andel minoritetselever.

FLERE UNDERVISNINGSTIMER

Alle Oslos skoler har i 2012 to timer mer i uken fra 5.-7. årstinn (= 76 timer i året, ”oslotimer”). Ved 26 barne -og ungdomsskoler med høy minoritetsandel i Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand innførtevi fom 2011 ytterligere 2 uketimer på 5. til 10. trinn. For elever ved disse skolene innebærer det nesten ett års ekstra undervisning i grunnskolen, med én time norsk og én time matematikk mer i uken enn andre osloskoler. Det innebærer at elevene ved disse skolene får 11-årig grunnskole istedenfor 10-årig. De får Norges lengste skoledag.

Alle skal lære seg norsk

Byrådets mål er at alle barn skal ha gode norskferdigheter første skoledag.

Derfor har byrådet fremmet en sak om kartlegging og språkstimulering i barnehagen. Det er særdeles viktig at barn som ikke går i barnehage, også får tilsvarende tilbud. Bydelene skal derfor tilby norskopplæring også til alle 4 og 5 åringer som ikke går i barnehage og deres mødre. I 2012 er det avsatt 22 millioner til språkstimulering for førskolebarn. Stadig flere minoritetsbarn går i barnehage: For Groruddalens 4 bydeler og Søndre Nordstrand er andelen mellom 85 -97 prosent for fire og femåringer (pr 31.12.2009. Oslosnitt 2010, alle bydeler: 93,5 prosent). Utviklingen er positiv og vil fremme barnas norskkunnskaper.

Siste nyheter