Nesten for godt til å være sant

Faksimile fra Dagsavisen 17. februar 2015

– Nesten for godt til å være sant

PSYKISK HELSE: I to år har Frogner hatt tilbudet «Rask psykisk helsehjelp». Det ble redningen for studenten Malin Nesvoll Vangsnes.

Dette skriver Dagsavisen i en skikkelig gladsak fra Frogner Bydel.

«Rask psykisk helsehjelp». er et pilotprosjekt på Oscar lokalmedisinske senter i bydel Frogner. Det er et gratis  tilbud til voksne med lettere depresjoner og angstlidelser.

 

[divider_line]

Publisert: 17. februar 2015

Av: LENE SUNDFÆR HAUG
Bystyrekandidat for Oslo Høyre ved kommunevalget 2015

[divider_line]

Dette skriver Dagsavisen i en skikkelig gladsak fra Frogner Bydel.

«Rask psykisk helsehjelp». er et pilotprosjekt på Oscar lokalmedisinske senter i bydel Frogner. Det er et gratis  tilbud til voksne med lettere depresjoner og angstlidelser.

Til Dagsavisen forteller Vangsnes videre at lavterskeltilbudet ble det redningen for henne.

I 2014 hadde «Rask psykisk helsehjelp» i Frogner bydel 245 henvendelser. Tilbudet er kun til innbyggere i Frogner bydel og senteret har hatt en del henvendelser fra innbyggere i andre bydeler som personalet ikke har kunnet bistå.

Helse og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H). så til Dagsavisen  at han håper han at tilbudet kan utvides til flere kommuner og bydeler.

– Erfaringsmessig ser vi at det er mange som har behov for rask og tidlig hjelp, og i dette prosjektet ser vi at det har gitt gode resultater, sier Eriksen Søreide, sier han.

Les hele saken i Dagsavisen fra 17.2.2015

Frogner og Nordstrand

Pilotprosjektet startet opp i 2013 i Frogner og Nordstrand. Behandlingsmetoden er hovedsaklig kognitiv terapi. I Bydel Gamle Oslo og bydel Stovner er arbeidet med å utvikle et tilbud  med «Rask psykisk helsehjelp» i god gang allerede.

Satsing på lavterskeltilbud i Frogner bydel

Oscar lokalmedisinske senter er en viktig helseinstitusjon i Frogner bydel med flere lavterskeltilbud til bydelens befolkning. Bydelen har satset mye på å bygge opp senteret som er et pionerprosjekt i seg selv.

Senteret har tilbud til mange ulike grupper i befolkningen med risiko for å utvikle helseproblemer.

Å utvikle et godt lavterskeltibud med fokus på forebygging av alvorlige helseproblemer har vært vært et fokusområde for Frogner Høyres BU-gruppe. Frogner Høyre vil jobbe videre med å fokusere på forebygging av helseproblemer i bydelen, for alle aldersgrupper. Bydelsforeningens medlemmer har også vært pådrivere for dette i Oslosammeheng og har fått stort gjennomslag for dette i Oslo Høyres program.

Lavterskeltilbud også for barn og unge

Flere av bydelens skoler har de siste årene deltatt i et prosjekt sammen med Barne- ungdomspsykiatrisk poliklinikk Vest (BUP Vest) med psykologer på skolene. Prosjektet kan vise til meget gode resultater. Det er viktig for alle at hjelpen er nær og at ventetiden ikke er for lang. Spesielt gjelder dette for barn og unge. Medlemmer i Frogner Høyre fikk på Oslo Høyres årsmøte vedtatt at tilbudet med psykologer på skolene skal styrkes og videreutvikles.

[framed_box]

Tilbud på OSCAR Lokalmedisinske senter

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.
Telefon: 23 42 50 03
E-post: [email protected]

OSCAR dagrehabilitering er et tilbud til hjemmeboende, som kan ha nytte av en tidsavgrenset rehabiliteringsperiode for å klare seg best mulig på egen hånd i eget hjem.
Telefon: 23 42 50 04
E-post: [email protected]

Frisklivssentralen er et helsetilbud til oss som trenger hjelp og motivasjon til å klare å endre levevaner. Målet er et sunnere liv for den enkelte ved å forebygge sykdom og «vondter» som kan følge av inaktivitet, overvekt, røyking og dårlig kosthold.
Telefon: 23 42 50 04
E-post: [email protected]

Demenssenteret er et aktivitetstilbud på dagtid for hjemmeboende personer som begynner å glemme litt eller som har demens i tidlig fase.
Telefon: 908 55 821
E-post: [email protected]

Besøk nettsidene til Oscar Lokalmedisinske senter

[/framed_box]

 

Siste nyheter