Nikolai Astrups tale til årsmøtet

Leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup, holdt en engasjerende tale til årsmøtet. Foto: Oslo Høyre

Leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup, holdt tale ved åpningen av Oslo Høyres årsmøte fredag 23. januar.

I talen til årsmøtet tok han blant annet opp Osloskolen og visjonen om at den nå skal bli Europas beste. Videre talte han om miljøsatsingen. – Alle snakker om et grønt skifte. Høyre snakker ikke bare om det. Vi gjennomfører et grønt skifte – skritt for skritt, sa Astrup.

Oslo Høyres leder tok også opp byutviklingen, at det er Høyres visjoner til Fjordbyen som nå bygges ut. Astrup roste også Regjeringen, som leverer på viktige Oslo-saker, slik som kollektiv transport, samferdsel, skole og trygghet.

Lederen av Oslo Høyre kom også med et spark til Arbeiderpartiets Raymond Johansen som i debatt med byrådsleder Stian Berger Røsland på NRK mente at bolig er et spekuleringsprosjekt. Stian svarte helt riktig, sa Nikolai Astrup, nemlig at «bolig er ikke et spekulasjonsobjekt, Raymond. Det er et sted vi bor, hvor vi har familien vår!».

Til slutt understreket lederen av Oslo Høyre skal vinne valget i 2015. Hans sluttord kan siteres i sin helhet:

«For Oslo Høyre har det beste laget og de beste frivillige. De som står på stand lengst og som banker på den ekstra døren. Vi er partiet med det mest nyskapende politiske programmet og med de mest fremtidsrettede ideene. Og vi er partiet med hele Oslos ordfører, Fabian Stang. Det betyr noe hvem som styrer denne byen. Sammen vinner vi dette valget!»

Se hele talen i videoen under:

Siste nyheter