Nikolai Astrup og Kristin Vinje innstilles til gjenvalg

Nikolai Astrup og Kristin Vinje tar gjenvalg som leder og nestleder av Oslo Høure. Foto: nyebilder.no

Valgkomiteen i Oslo Høyre legger i dag fram en enstemmig innstilling på alle verv.

– Jeg er veldig glad for at Nikolai Astrup og Kristin Vinje tar gjenvalg som leder og nestleder. De har ledet partiet på en god og samlende måte gjennom valgkamper, politikkutvikling og en sterk satsing på organisasjonsbygging. Vi har mange spennende muligheter og utfordringer foran oss og jeg er trygg på at vi innstiller et team som er klar for oppgaven, sier leder i Oslo Høyres valgkomité, Mudassar Kapur.

Valgkomiteen har fått inn forslag fra både medlemmer og bydeler og dermed hatt et stort antall kandidater til vervene. Det er tegn på en sunn organisasjon med aktive og ambisiøse medlemmer.

– Vi ønsker aller først å takke organisasjonen for innspill og samtlige kandidater som har stilt seg til disposisjon. Vi er utrolig glade for at så mange ønsker å gjøre en innsats, sier Kapur. 

Valgkomiteen  mener at innstillingen fremmer et godt og mangfoldig mannskap som sammen skal lede an i arbeidet for valgseier 2017 og legge grunnlaget for valgseier i 2019.

Innstilling fra valgkomiteen

Leder for to år: Nikolai Astrup

Nestleder for to år: Kristin Vinje

Leder for Oslo Høyres kvinneforum/medlem av AU for to år: Maren Malthe-Sørenssen

Medlem av arbeidsutvalget for to år: Fabian Stang

Medlem av arbeidsutvalget for to år: Torbjørn Sølsnæs

Tre medlemmer av hovedstyret for to år:

Ellen Christine Christiansen

John Christian Elden

Bård Folke Fredriksen

Supplering: et medlem av hovedstyret for ett år:

Bård Standal

Innstillingen er enstemmig på alle punkter og oversendes årsmøtedelegatene 8. januar.

Oslo Høyres valgkomité: Mudassar Kapur (leder), Anniken Hauglie (nestleder), Jenny Clemet von Tetzschner, Ola Kvisgaard, Lars Asbjørn Hanssen, Helge Selstø, Gulsum Koc, Thordis Widvey Haugen og John Tore Norenberg.

Siste nyheter