Bydelslista er klar

Nominasjonskomitéens innstilling til BU-kandidater er klare. Listen består av 15 kandidater, hvorav 4 er kvinner og 11 er menn.

Ingen av kandidatene har stemmetillegg, og rekkefølgen er alfabetisk. De nominertes plass avgjøres av hvor mange stemmer dem mottar.

Listen er som følger:
Arild Andersson
Talat M. Butt
Lars Ellingsberg
Ellen Fredriksen
Tove Gjersrud
Johnny Hagen
Mehmet Kaan Inan
Ole Jørgen Klaussen
Johan Kongsvik
Iftikhar Mahmood
Ulf Novsett
Kaare Seeberg Sidselrud
Edith Stylo
Liv-Inger Wennberg
Bjørn Zarbell

Siste nyheter