Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Foto: colourbox.com

Nominasjonskomiteen har avgitt sin innstilling etter at Oslo Høyres betalende medlemmer har hatt muligheten til å stemme på kandidatene gjennom en rådgivende urnominasjon der 1398 medlemmer har deltatt.

Parallelt med dette har 13 av 15 bydelsforeninger, Oslo Unge Høyre og Den konservative studenterforening gjennomført lokale prøveavstemninger. Komiteen har også gjennomført intervjuer med en rekke av kandidatene.

– Mange dyktige kandidater

Det var betydelig fornyelse ved forrige stortingsvalg og komiteen har derfor sett det som naturlig med stor kontinuitet denne gangen. Nominasjonskomiteen foreslår derfor ikke store endringer.

– Det er en stor styrke for Oslo Høyre å ha mange dyktige kandidater. At det er dissens i nominasjonskomiteen om fjerde og sjetteplassen er først og fremst et uttrykk for at vi har flere dyktige kandidater som kan representere Oslo Høyre på Stortinget på en god måte. Det er grunn til å merke seg at en samlet komité ønsker Nordby Lunde, Vinje, Heggelund og Stang blant de første åtte plassene, sier nominasjonskomiteens leder, Eirik Lae Solberg.

Nominasjonskomiteens innstilling skal behandles på Oslo Høyres nominasjonsmøte 13. februar 2017.

Komiteens innstilling:

1. Ine Marie Eriksen Søreide
2. Nikolai Astrup
3. Michael Tetzschner
4. Heidi Nordby Lunde
Kristin Vinje (Dissens)
5. Mudassar Kapur
6. Stefan Heggelund
Fabian Stang (Dissens)
7. Kristin Vinje
8. Fabian Stang
9. Mathilde Tybring-Gjedde
10. Astrid Nøklebye Heiberg
11. Camilla Strandskog
12. Mats Kirkebirkeland
13. Maria Göthner
14. Yassine Arakia
15. Afshan Rafiq
16. John Christian Elden
17. Gulsum Koc
18. James Stove Lorentzen
19. Alice Aarebrodt
20. Børre Rognlien
21. Tina Alvær
22. Ola Kvisgaard
23.  Anne Christine Kroepelien
24. Torbjørn Sølsnæs
25. Karen Skjånes

Les kort informasjon om kandidatene her.

Dissensen på 4. plass støttes av: Børge Ingvaldsen, Ole Jørgen Klaussen, Stian Berger Røsland, Brit Teien.
Dissensen på 6. plass støttes av: Else Marie Brodshaug, Børge Ingvaldsen, Ole Jørgen Klaussen, Carl Oscar Pedersen, Stian Berger Røsland, Eirik Lae Solberg, Ingeborg Tennes.

Oslo Høyres nominasjonskomité har bestått av:

Eirik Lae Solberg, leder
Ellen Christine Christiansen, nestleder
Britt Teien
Børge Ingvaldsen
Carl Oscar Pedersen
Egil Husmo
Else Marie Brodshaug
Håvard B. Øvregård
Irma Iversen
Ingeborg Tennes
Ingelin Kristin Nord
Jens Jørgen Lie
Kjell Omdahl Eriksen
Morten Bakke
Nicolai Øyen Langfeldt
Ole Jørgen Claussen
Stian Berger Røsland
Stian Haraldsen
Tone Kristiansen

Siste nyheter